Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Ēnu ekonomikas novērtēšanas metožu piemērošana Latvijā”
Title in English “Application of Shadow Economy Evaluation Methods in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer V.Andrējeva, AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētaja, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba tēma ir „Ēnu ekonomikas novērtēšanas metožu piemērošana Latvijā”. Izvēlētās tēmas aktualitāti nosaka tas, ka mūsdienu Latvijā ēnu ekonomika ir kļuvusi par vienu no nopietnākajām un grūti atrisināmajām problēmām. Problēmu aktualitāte, nepietiekoša teorētiskā un praktiskā izstrāde noteica pētījuma tēmas izvēli, tās mērķus un uzdevumus. Pētījuma objekts: Latvijas sabiedrības ēnu ekonomiskās attiecības. Pētījuma priekšmets: Ēnu ekonomikas veidi, kuri attīstās Latvijas Republikā. Maģistra darba mērķis bija tendenču analīze ēnu ekonomikas attīstībā Latvijā un rekomendāciju izstrāde tās samazināšanai, pamatojoties uz praktisko pētījumu. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, darbā tika atrisināti šādi uzdevumi. Proti, pirmajā nodaļā jeb teorētiskā daļā autors noteica ēnu ekonomikas attiecību jēdzienu, un pamatojoties uz sistemātiskas pieejas ēnu ekonomikai, tika izskatīta ēnu ekonomisko attiecību klasifikācijas. Bet darba otrajā jeb analītiskajā nodaļā autors atklāja un noteica sabiedrības un valsts politiski - ekonomiskās un tiesiskās iedarbības raksturu uz ēnu ekonomiku, kā arī tika noteikti Latvijas ēnu ekonomikas attīstības mehānismi. Bet trešā nodaļa jeb praktiskā daļa ir autora praktiskais veikums, kur pamatojoties uz aptaujas datu analīzi, tika izstrādātas rekomendācijas ēnu ekonomikas apkarošanai. Maģistra sastāv no 3 nodaļām. Darbs uzrakstīts uz 66 lapām, satur 15 tabulas, 11 attēlus. Darbā pievienots 1 pielikums. Darbā tika izmantoti 67 literatūras avoti.
Keywords ĒNU EKONOMIKAS NOVĒRTĒŠANAS METOŽU PIEMĒROŠANA LATVIJĀ
Keywords in English Shadow economy
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 02.06.2016 07:11:52