Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Sprintu plānošanas optimizācija spējās projektu izstrādes pieejā, ievērojot darbu sarežģītību un prioritātes
Title in English Sprint Planning Optimization for Agile Project Development Taking into Account Complexity and Priorities of the Work
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. math. Vineta Minkēviča
Reviewer Mg. sc. ing. Viktorija Klimko
Abstract Bakalaura darba mērķis ir sprintu plānošanas optimizācijas modeļa izveide, kurā nepieciešams definēt svarīgākos faktorus, kas ietekmē sprintu plāna izveidi. Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti 6 darba uzdevumi, kas aprakstīti 4 nodaļās. Pirmā nodaļā tiek analizēti informācijas tehnoloģiju projektu realizāciju veidi, tās ietvaros apskatīti populārākie projektu dzīves cikla modeļi, vadlīnijas, kā arī plānošanas tehnikas. Otrajā nodaļa sniegts ieskats raksturīgākajos plānu optimizācijas virzienos, kā arī tiek apskatīta lineārās plānošanas pieejas izmantošana sprintu plānošanā. Trešajā nodaļā raksturota darbu sarežģītības sfēra, kā arī tās novērtēšanas metodes. Pēdējā - praktiskajā nodaļā, balstoties uz lineārās plānošanas pieeju, tiek veidots formāls modelis optimāla sprintu plāna iegūšanai, iekļaujot darbu sarežģītības, to izpildes prioritizācijas prasības, kā arī sniegts uzskatāms modeļa realizācijas piemērs. Praktiskās daļas realizēšanai tiek izmantots IBM ILOG CPLEX Optimization Studio rīks, ar kura palīdzību ir iespējams, aprakstot sprintu plānošanas problēmu ar lineārās plānošanas modeli, izveidot optimālu sprintu plānu. Darbā tiek piedāvāts vispārīgs optimizācijas modelis, kas iekļauj raksturīgākos faktorus, kas jāņem vērā sprinta plāna sastādīšanā. Papildus tiek piedāvāti 2 modeļi, kas ietver papildus specifiskus ierobežojumus, ko vajadzētu ņemt vērā optimālā sprinta plāna sastādīšanā. Šo modeļu rezultāti tiek salīdzināti ar vispārīgā optimizācijas modeļa rezultātiem, lai analizētu to darbību. Analizējot iegūtos rezultātus, tika secināts, ka, papildinot modeli ar nosacījumiem, kas atbilst plānam izvirzītajām prasībām, var iegūt optimālu sprinta plānu. Tika secināts, ka sprintu plānošanas optimizācijai labi izmantojama ir lineārās plānošanas pieeja. Darba apjoms - 65 lpp., 8 tabulas, 9 attēli un 3 pielikumi.
Keywords Spējās izstrāde, sprintu plānošana, optimizācija
Keywords in English Agile, sprint planning, optimization
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 02.06.2016 03:47:12