Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Hibernate bibliotēkas analīze Java lietotņu izstrādei
Title in English Analysis of Hibernate Library for Java Applications Development
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Pāvels Rusakovs, Dr.sc.ing.
Reviewer M.Ivanovs, Mg.sc.ing., ERGO Insurance SE Latvijas filiāles vecākais programmētājs
Abstract Šajā bakalaura darbā tiek analizētas Java programmēšanas valodas bibliotēkas Hibernate iespējas, kas galvenokārt ir domātas objektrelāciju kartēšanas uzdevumu risināšanai, un priekšrocības, kuras sniedz šī bibliotēka programmētajam Java lietotņu izstrādes laikā. Darba sākumā tiek analizēta bibliotēkas struktūra, tajā skaitā objektrelāciju kartēšanas pamati un Java tehnoloģijas, kas ir saistītas ar datubāzes saziņu un to realizāciju. Nonākot pie priekšstata par bibliotēkas mērķiem un risināmām problēmām, tika apskatītas tās iespējas un piedāvātie risinājumi. Darba gaitā tiek izanalizēta projekta integrācijas problēma, kā arī izmantošana ar citu bieži lietojamu Java programmēšanas valodas satvaru – Spring. Tika noteiktas to kopējās izmantošanas saistītas priekšrocības. Beigās tiek veikts salīdzinājums ar JDBC tehnoloģiju pamatojoties uz kuru veidots secinājums par bibliotēkas izmantošanas priekšrocībām un trūkumiem. Dokumentā ir 44 lappuses, 51 attēli, 3 tabulas, 3 pielikumi un 17 nosaukumu informācijas avoti.
Keywords Hibernate
Keywords in English Hibernate
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 01.06.2016 23:49:54