Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Vizualizācijas metožu izmantošana slimnīcas perioperācijas nodaļas darbības analīzē
Title in English Application of Visualization Methods to Analysis of Hospital Perioperative Department Performance
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova
Reviewer Dr. sc. ing. Oļesja Večerinska
Abstract Maģistra darba nosaukums ir „Vizualizācijas metožu izmantošana slimnīcas perioperācijas nodaļas darbības analīzē”. Darbā, par galveno pētījuma objektu tika izvēlēta slimnīcas perioperācijas nodaļas sistēma, kas darbojas stohastiskā vidē.Galvenais maģistra darba mērķis ir izpētīt vizualizācijas tehnoloģiju lietderīgumu slimnīcas perioperācijas nodaļas darbības analīzē. Maģistra darba teorētiskajā daļā tiek definēts vizualizācijas jēdziens un aprakstīts vizualizācijas veidošanas process. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi, tiek aprakstīta vizualizācijas klasifikācija pēc veidiem un metodēm. Tiek izpētīts un aprakstīts dinamiskās vizualizācijas pielietojums imitācijas modelēšanā. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek izveidota pētāmas sistēmas imitācijas modeļa vizualizācija, pielietojot 2D un 3D rezultātu attēlošanas, 2D un 3D animācijas vizualizācijas metodes. Katras vizualizācijas metodes lietderība tiek novērtēta izmantojot izstrādātu vizualizācijas metožu efektivitātes novērtēšanas metodi. Maģistra darba secinājumos tiek izceltas vizualizācijas metožu izmantošanas priekšrocības un trūkumi sistēmas analīzē. Darba apjoms 78 lpp., 4 tabulas, 48 attēli.
Keywords Vizualizācijas metodes
Keywords in English Visualization methods
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 01.06.2016 18:30:52