Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Rīgas pašvaldības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” finanšu analīze”
Title in English “Financial Analysis of Riga Municipal Limited Liability Company “Rīgas satiksme””
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga
Reviewer V.Gromule, RTU docente, Dr.oec.
Abstract RP SIA “Rīgas satiksme” ir Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas 2005.gada janvārī, apvienojoties četriem Rīgas pašvaldības uzņēmumiem – SIA „Rīgas satiksme”, SIA „Tramvaju un trolejbusu pārvalde”, SIA „Rīgas autostāvvietas” un SIA „Rīgas domes autobāze”, RP SIA „Rīgas satiksme” kļuva par vienu no lielākajiem pilsētas pašvaldības uzņēmumiem, kurā strādā gandrīz 5000 darbinieku. Uzņēmums ir 100% Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, ko finansē no valsts un Rīgas pašvaldības budžeta piešķirtajām dotācijām. Neskatoties uz ik gadu ciestajiem zaudējumiem, uzņēmums turpina ņemt aizdevumus, attīstīt infrastruktūru un iegādāties jaunas tehnoloģiskās iekārtas un pārējos pamatlīdzekļus. Tāpēc bakalaura darbā tiek veikta uzņēmuma finanšu analīze, lai pēc aprēķinātajiem rādītājiem izvērtētu, vai uzņēmuma darbība ir efektīva. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām, kur pirmā daļa ir teorētiskā un otrā – praktiskā. Teorētiskajā daļā tiek aprakstīti uznēmuma finanšu analīzes informācijas avoti, finanšu analīzes rādītāji un to aprēķini. Praktiskajā daļā ir veikta RP SIA “Rīgas satiksme”finanšu analīze. Bakalaura darba mērķis ir iepazīties ar uzņēmuma darbības rezultātiem un veicot tā finanšu analīzes aprēķinus, atrast iemeslus neefektīvai saimnieciskai darbībai. Uzdevumi bakalaura darba mērķa sasniegšanai: 1) iepazīties ar uzņēmuma finanšu pārskatiem, 2) iepazīties ar finanšu analīzes teorētisko bāzi, 3) veikt nepieciešamos aprēķinus pēc finanšu pārskatu datiem, 4) izanalizēt iegūtos rādītājus, 5) veikt secinājumus un priekšlikumus situācijas uzlabošanai. Pētījuma objekts ir uzņēmums RP SIA “Rīgas satiksme” un pētījuma priekšmets – uzņēmuma finansiālais stāvoklis un tā saimnieciskie darījumi. Par uzņēmuma veikto darījumu lietderību var spriest pēc aprēķinātajiem finanšu analīzes rādītājiem. Pēc veiktajiem aprēķiniem būs iespējams izdarīt secinājumus, kur arī tiks noskaidrots, vai saimnieciskā darbība ir efektīva vai neefektīva un vai netiek šķērdēti līdzekļi. Un atkarībā no gūtajiem rezultātiem tiks piedāvāti priekšlikumi. Bakalaura darba apjoms ir 65 lappuses, kur ir iekļautas 25 tabulas, 5 attēli, izmantota speciālā un mācību literatūra, publiskotā un nepubliskotā uzņēmuma informācija gan no literatūras avotiem, gan no interneta resursiem un klāt pievienoti 5 pielikumi.
Keywords finanšu analīze, finanšu analīzes rādītāji, finanšu analīzes aprēķini
Keywords in English financial analysis, financial analysis indicators,financial analysis calculations
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 01.06.2016 15:37:54