Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat Power and Heat Engineering
Title in original language Aukstuma sistēmas optimizācijas varianti, pielietojot lodētos plākšņu siltummaiņus, un to analīze
Title in English Analysis of the Refrigeration System's Optimization Variants Using Brazed Plate Heat Exchangers
Department
Scientific advisor D.Rusovs
Reviewer O.Krickis
Abstract Diplomprojekta tēma “Aukstuma sistēmas optimizācijas varianti, pielietojot lodētos plākšņu siltummaiņus, un to analīze”. Diplomprojektam ir analītiski – pētnieciskais virziens mūsdienīgo saldēšanas sistēmu jomā. Darbā tiek salīdzināti dažādi aukstuma sistēmas optimizācijas varianti, ne tikai pētot papildus lodēto plākšņu siltummaiņu izvietošanas specifiku dažādos sistēmas starpposmos, bet arī analizējot dažādu šo posmu temperatūru ietekmi uz kopējo aukstuma sistēmas lietderību un lodēto plākšņu siltummaiņu raksturlielumiem. No diplomprojekta pamatvirziena secīgi izriet arī tā galvenais mērķis. Darba mērķis – izvērtēt kopējās aukstumsistēmas optimizācijas iespējas un specifiku, mainot tās atsevišķu posmu parametrus. Veikt lodēto plākšņu siltummaiņu pielietošanas iespēju, kā arī to izvēles īpatnību analīzi katrā no izvēlētiem aukstumsistēmas posmiem. Darba noslēgumā autore secina, ka visi analizētie darbā aukstumsistēmas optimizācijas varianti pielietojami arī nelielo jaudu sistēmām, ņemot vērā to īpatnības. Katram saldēšanas sistēmas posmam ir specifiskie raksturlielumi, kas būtiski atšķiras no temperatūru režīmiem. Autore secina, kas tas ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē atbilstošu lodēto plākšņu siltummaiņu izvēli. Diplomprojekts sastādīts uz 117 lapām, iekļauj 42 attēlu un 14 tabulu. Izmantota literatūra no 27 avotiem.
Keywords Siltumapmaiņa, aukstuma sistēma, lodētie plākšņu siltummaiņi, plākšņu siltummainis, saldēšanas cikls, pārdzesētājs, pārkarsētājs, saldēšanas sistēma, aukstumaģenta P-h diagramma, optimizācija
Keywords in English Heat transfer, BPHE, brazed plate heat exchanger, refrigeration system, subcooler, superheater, suction gas heat exchanger, refrigeration cycle, refrigerant P-h diagram, optimization, asymmetric
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 01.06.2016 11:45:18