Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Informatics
Title in original language Kredītriska novērtēšanas modeļi maziem un vidējiem uzņēmumiem
Title in English Credit Risk Assessment Models for Small and Medium-Sized Enterprises
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor R.Strazdiņa
Reviewer I.Eriņš, MISI katedras as.profesors
Abstract Mazie un vidējie uzņēmumi veido ievērojamu daļu no visiem uzņēmumiem vairākumā valstu, līdz ar to ir svarīgi, lai šie uzņēmumi darbotos veiksmīgi, rezultātā veicinot valsts ekonomikas izaugsmi. Finanšu līdzekļu pieejamība ir viens no visvairāk ierobežojošajiem faktoriem, kas traucē mazajiem un vidējiem uzņēmumiem veiksmīgi attīstīties. Viens no veidiem kā piesaistīt papildus finansējumu ir aizņemšanās no komercbankām, bet ne visiem maziem un vidējiem uzņēmumiem izdodas veiksmīgi piesaistīt banku finansējumu. Lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu izpratni par to kādus finanšu rādītājus bankas analizē, lai novērtētu uzņēmumu kredītrisku kā arī, lai mazo un vidējo uzņēmumu vadība būtu labāk sagatavota kredīta izvērtēšanas procesam, tiek piedāvāts izstrādāt uzticamu kredītriska novērtēšanas modeli. Šo modeli mazie un vidējie uzņēmumi varētu izmantot kredītriska pašnovērtējumam. Maģistra darbā tiek pētītas kredītriska novērtēšanas metodes un modeļi, kas var tikt izmantoti kredītriska novērtēšanai maziem un vidējiem uzņēmumiem un šo modeļu pielietojums, lai izvērtētu mazo un vidējo uzņēmumu iespēju saņemt bankas finansējumu. Maģistra darbā apkopota informācija par banku kreditēšanas stratēģijām, kredītriska novērtēšanas metodēm un modeļiem, finanšu rādītājiem, kas var tikt izmantoti, lai novērtētu uzņēmumu kredītrisku. Balstoties uz informāciju par metodēm un finanšu rādītājiem, kas tiek izmantoti kredītriska novērtēšanai kā arī statistikas datiem par Latvijas uzņēmumu rezultātiem ir izstrādāts jauns kredītriska modelis, kas paredzēts maziem un vidējiem uzņēmumiem. Modeļa precizitāte ir novērtēta balstoties uz 12 Latvijas uzņēmumu finanšu datiem, salīdzinot modeļa rezultātus ar bankas skoringa modeļa rezultātiem. Izveidotais kredītriska novērtēšanas modelis ir izmantots par pamatu programmatūras prasību specifikācijas izstrādei, kas apraksta web rīku kredītriska novērtēšanai, kas paredzēts maziem un vidējiem uzņēmumiem, to kredītriska novērtēšanai pirms pieteikties kredīta izskatīšanai bankā. Maģistra darbs sastāv no 79 lapām, 15 attēliem, 37 tabulām, 48 literatūras avotiem un 3 pielikumiem.
Keywords Mazie un vidējie uzņēmumi, kredītrisks, riska novērtēšanas modeļi, programmatūras prasību specifikācija
Keywords in English Small and medium sized enterprises, credit risk, risk assessment models, software requirements specification
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 01.06.2016 09:50:53