Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Balss pārraides pakalpojuma pārejas no PSTN uz NGN problēmu analīze
Title in English Voice Transmission Service Migration from PSTN to NGN Problems Analysis
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor A.Čerņakovs
Reviewer R.Parts
Abstract Maģistra darbā Balss pārraides pakalpojuma pārejas no PSTN uz NGN problēmu analīze ir apskatītas iespējamās problēmas, kas var rasties migrējot elektronisko sakaru tīklu no PSTN uz NGN tehnoloģiju, un piedāvāti arī iespējamie risinājumi kā šo problēmu rašanos novērst. Darba 1.nodaļā tiek apskatīti migrācijas cēloņi, kas apraksta pārejas svarīgākos ieguvumus un pamato migrācijas procesa nepieciešamību. Maģistra darba 2. un 3. nodaļā tiek apskatīti svarīgākie pārejas uz NGN tehnoloģiju parametri un izvērtētas problēmas, kas var rasties migrācijas gaitā. Darba nodaļās ir uzsvērta arī galalietotāju loma migrācijas procesā un raksturotas iespējamās problēmas, kas var skart galalietotāju. Papildus nodaļās tiek apskatīti definēto problēmu iespējami risinājumi. Praktiskajā daļā tiek salīdzināti balss pārraides pakalpojuma un balss telefonijas pakalpojuma kvalitātes parametri PSTN un IP tīkla gadījumā. Tiek veikti praktiski mērījumi starp viena un dažādu elektronisko sakaru tīklu operatoru PSTN un IP tīkla piekļuves punktiem un noteiktas kvalitātes parametru vērtības. Iegūtās vērtības tiek matemātiski apstrādātas un salīdzinātas savā starpā. Papildus tiek izvērtēti rezultāti un to iespējamie iemesli. Pamatojoties uz teorētiski apkopotiem datiem un praktiski veiktiem mērījumiem tiek izstrādāti ieteikumi un rekomendācijas, pēc kurām var vadīties elektronisko sakaru operatori, galalietotāji un valsts pārvades institūcijas, lai pēc iespējas efektīvāk pielāgotos jaunās paaudzes tīklu ieviešanas procesam un sekām. Darbs sastāv no 4 nodaļām. Tas satur 114 lpp. bez pielikumiem un 680 lpp. ar pielikumiem, 21 attēlu, 1 formulu, 18 grafikus, 7 tabulas, 6 pielikumus un 79 literatūras atsauces.
Keywords PSTN, NGN, IP, migrācija, VoIP, problēmas, balss, pakalpojums, kvalitāte
Keywords in English PSTN, NGN, IP, migration, problems, VoIP, voice, quality
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 31.05.2016 23:06:23