Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „0210 muitas punkta fizisko kontroļu ietekme uz uzņēmējdarbību”
Title in English “The Impact of Physical Controls on Entrepreneurship under Customs Point 0210”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer S.Kārkliņa-Ādmine, VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktore, Mg.oec.
Abstract Maģistra darba tēma ir „0210 muitas punkta fizisko kontroļu ietekme uz uzņēmējdarbību”. Mūsdienās uz uzņēmējiem Latvijā gulstas liels nodokļu slogs īpaši tiem uzņēmumiem, kuri importē preces. Šiem uzņēmējiem ne tikai jānomaksā lielie nodokļi, bet arī jārēķinās ar fizisko kontroļu radītajām papildus izmaksām. Šīs izmaksas var būt gan nebūtiskas, gan radīt ļoti lielas neparedzētas izmaksas. Maģistra darba mērķis ir izpētīt fizisko kontroļu nodaļas darbību muitas punktā 0210, un izvērtēt, kādus zaudējumus šī darbība rada uzņēmējiem. Darbs sastāv no no trīs nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un bibliogrāfiskā saraksta. Pirmajā nodaļā darba autore apskata starptautiskās tirdzniecības attīstību un tirdzniecības darbību ierobežojumus un sodus, nodevas, kādus piemēroja tirgotājiem, starptautiskās tirdzniecības teorijas, tirdzniecības politikas instrumentu raksturojumu un novērtējumu, muitas jēdzienu, funkcijas, mērķus, informāciju par muitas punktiem un kontrolēm. Otrajā daļā tiek sniegta informācija par muitas punkta 0210 vispārējo raksturojumu, apkopoti un analizēti statistikas dati. Trešajā nodaļā tiek apkopota intervijas informācija par uzņēmēja pieredzi izejot fizisko kontroli muitas punktā 0210, kā arī intervijas sniegtie dati no muitas punkta puses. Kā novitāte darbā muitas punktam tiek piedāvāts izstrādāt riska analīzes kritērijus un apmainīties ar šiem kritērijiem ar citiem posteņiem, kuri apkalpo tādus pašus transporta veidus, kā muitas punkts 0210, kā arī saskaņot tos ar muitas pārvaldi. Maģistra darba beigās darba autore izdara secinājumus un iesaka priekšlikumus, lai uzlabotu esošo situāciju. Darba izstrādē tiek izmantota aprakstošā, analizējošā jeb statistikas datu izpēte, kā arī ekspertu intervēšanas metode. Diplomdarba apjoms ir 84 lapaspuses, tās satur 17 attēlus, 5 tabulas un bibliogrāfiskajā sarakstā uzrādīti 35 izmantotās literatūras avoti.
Keywords muita, fiziskās kontroles, muitas punkts
Keywords in English Customs Point, Customs, physical controls
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 30.05.2016 22:29:36