Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language Elektrolīnijas elektroenerģijas zudumu aprēķini Rēzeknes iecirkņa dzelzceļa posmā
Title in English Calculation of Electric Energy Losses in Electric Power Lines of Rēzekne Districts Railway Section
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor V.Čuvičins
Reviewer
Abstract Darbs “Elektrolīnijas elektroenerģijas zudumi Rēzeknes iecirkņa dzelzceļa posmā”. Bakalaura darbā ir sniegtas ziņas par uzņēmumu, sastādītas 10kW elektrisko tīklu aprēķina shēmas, slodžu mēneša un gada tabulas, izpildīti 100kWA transformatora elektroenerģijas zudumu tehniskie aprēķini. Darba izstrādes procesā bija detalizēti izskatīti visi objekti, precīzāk – elektroenerģijas patērētāji uz dzelzceļa, kurus apkalpo Rēzeknes elektroapgādes iecirknis. Elektroenerģijas zudumu statistikas aprēķiniem nepieciešams uzskaitīt katra zemāk izklāstītā objekta elektroenerģijas patēriņu, bet pēc tam uz iegūtā rezultāta pamata, veicot aprēķinus, noteikt elektroenerģijas zudumus. Bakalaura darbā izmantoti dzelzceļa termini un saīsinājumi. Darba mērķis ir izanalizēt iegūtos rezultātus, sniegt savu skatījumu problēmas risinājumam, ja tāda radīsies. Darba kopapjoms ir 53 lappuse. Labākam pārliecināšanas spēkam šajā darbā izmantoti 12 attēli, 7 tabulas, 24 formulas, 10 pielikumi un 27 literatūras avoti.
Keywords Elektroenerģijas zudumi elektriskajos tīklos – ir svarīgākais to darba ekonomiskuma rādītājs, kas ir uzskatāms elektroenerģijas uzskaites sistēmas stāvokļa indikators, kas parāda elektroapgādes organizāciju darbības elektrības realizacijas efektivitāti
Keywords in English Bachelor thesis describes the structures of enterprise, 10 kV electric power network as well as monthly and annual tables of the load. The calculation was fulfilled of electric energy losses for 100 kilovolt-ampere transformer. All objects and parameters of consumers of railroad system of Rezekne district's railway section. For static calculation of electric energy losses it is necessary to calculate power consumption for each of considered object and then energy losses. Railroad terminology
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 30.05.2016 18:27:54