Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Akcīzes nodokļa cigaretēm ietekme uz nelegālo preču apriti”
Title in English “Influence of Cigarette Excise Tax on the Movement of Illegal Goods”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer V.Andrējeva, RTU asoc.prof., Dr.oec.
Abstract Maģistra darba tēma ir „Akcīzes nodokļa cigaretēm ietekme uz nelegālo preču apriti”. Palielinoties akcīzes nodoklim, no vienas puses palielinās ieņēmumi valsts budžetā, bet no otras puses palielinās arī ēnu ekonomika. Kā rezultātā Latvijas budžetam tiek radīts finansiālais kaitējums, palielinās akcīzes preču kontrabanda, tiek nodarīts kaitējums cilvēku veselībai, jo bieži vien nelegālam precēm ir slikta kvalitāte. Latvijai jāatrod savs optimālais akcīzes nodokļa sloga apmērs, kas būtu piemērots tieši Latvijas cigarešu tirgum, jo strauji ieviešot ES noteikto minimālo nodokļa likmi, kā arī strauji palielinot procentuālo vai specifisko nodokli var neizpildīt citu, daudz nozīmīgāku ES prasību - nodrošināt nodokļa iekasēšanu. Strauji pieaugot nodoklim un cigarešu cenām, var pieaugt arī nelegālā cigarešu tirdzniecība. Maģistra darba mērķis ir analizēt akcīzes nodokļa likmju un akcīzes preču nelegālās aprites dinamiku un cēloņus, novērtēt akcīzes nodokļa sloga un patēriņa likumsakarības, noteikt optimālo akcīzes nodokļa sloga apmēru un izstrādāt priekšlikumus akcīzes preču nelegālās aprites samazināšanai. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek veikta akcīzes nodokļa cigaretēm analīze – tiek aprakstīts akcīzes nodokļa mērķis, to iekasēšanas nepieciešamība, aprites kārtība, likmes, tiek veikta akcīzes nodokļa cigaretēm likmju un ieņēmumu analīze, kā arī nelegālā tirgus analīze Latvijā un ES valstīs, to apmērs un cēloņi. Otrajā nodaļā tiek analizēta akcīzes nodokļa ietekme uz legālo un nelegālo patēriņu Latvijā salīdzinājumā ar citām Baltijas valstīm, tiek aprakstīta Lafēra teorija un tās nepieciešamība, tiek veikts akcīzes nodokļa sloga un pirktspējas salīdzinājums ar citām ES valstīm, kā arī tiek analizētas starptautiska prakse un rekomendācijas nelegālā tirgus apkarošanā. Trešajā nodaļā tiek doti praktiskie risinājumi akcīzes nodokļa iekasēšanas pilnveidošanai, tiek veikts optimāla nodokļa sloga novērtējums izmantojot Lafēra līkni, kā arī tiek analizēti pasākumi kontroles uzlabošanai un nelegālā importa apkarošanai. Maģistra darba apjoms ir 87 lappuses. Darbā iekļautas 6 tabulas, 1 formula un 23 attēli. Rakstot magistra darbu tika izmantotas tādas metodes kā literatūras analīzes, statistisku datu salīdzināšanas un analīzes, kā arī grafiskā metode. Maģistra darba izstrādei galvenokārt tiek izmantoti interneta resursi, mācību grāmatas, pētījumi, kā arī VID nepublicēta informācija.
Keywords cigaretes, akcizes nodoklis, kontrabanda
Keywords in English exise duty, cigarettes, nelegal trade
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 30.05.2016 12:20:28