Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Konfiscēto preču izmantošanas lietderība Latvijas ekonomikā”
Title in English “Benefits of Using Seized Goods in Economics of Latvia”
Author Raita Rancāne
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Maģistra darba tēma ir „Konfiscēto preču izmantošanas lietderība Latvijas ekonomikā”. Vairākās pasaules valstīs šīs konfiscētās preces tiek izmantotas pārstrādē, realizēšanā tai skaitā izsolē. To skaitā varētu ietilpt arī Latvijas Republika. Konfiscēto preču izmantošanai mērķis ir ne tikai tirgus aizsardzības pasākumi un dabas resursu aizsardzība, bet arī valstu ekonomiskā stāvokļa uzlabošana balstoties uz gūtajiem ienākumiem no šo konfiscēto preču pārstrādes vai realizēšanas. Tā kā Latvijas Republikas situācijā konfiscēto preču apjomi nav tik lieli kā vairākās citās pasaules valstīs, šajā maģistra darbā tiks izskatītas iespējas pārstrādāt vai realizēt tās konfiscētās preces, kuru apjomu izmantošana sniegs ekonomisko guvumu, kā arī akcents tiks likts tieši uz akcīzes preču (alkohola) izmantošanu pārstrādei biodegvielā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt muitas kontroles laikā konfiscēto preču iznīcināšanas lietderību, šo preču pārstrādes iespējas kā arī guvumu no šo preču pārstrādes Latvijas ekonomikā. Da rba struktūra sastāv no trim daļām.Pirmajā daļā autore apskata pārvadājamo preču ierobežojumus un aizliegumus, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Muitas kontroles laikā pildāmos pienākumus, konfiscēšanas un iznīcināšanas procesu, kā arī statistiskos datus. Otrajā daļā tiek sniegts konfiscēto preču pārstrādes vispārīgs raksturojums balstoties uz citu valstu pieredzi, kā arī tiek izpētītas iespējas veikt šo pārstrādi Latvijā. Darba trešajā daļā, autore veic konfiscēto akcīzes preču (alkoholisko dzērienu un spirtu saturošo šķidrumu) pārstrādes iespēju izvērtēšanu un priekšrocību izpēti veicot šo pārstrādāto preču realizēšanu. Kā novitāte darbā piedāvātsAkcīzes preču (alkoholisko dzērienu un spirtu saturošo produktu) pārstrādes un realizēšanas mehānisms, kas uz doto brīdi Latvijā netiek praktizēts. Par maģistra darba pētāmo objektu ir izvēlēta Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes muitas kontroles laikā konfiscēto preču iznīcināšana. Par pētījuma priekšmetu ir izvēlētas šo konfiscēto preču pārstrādes un realizēšanas iespējas. Pētījuma beigās darba autore izdara secinājumus un ierosina priekšlikumus konstatēto problēmu risināšanai. Darba izstrādē tiek izmantota aprakstošā, analizējošā (statistikas datu izpētei) kā arī ekspertu intervēšanas un analītiskā metode. Maģistra darba apjoms ir 84 lapaspuses, tās satur 3 attēlus, 5 tabulas un bibliogrāfiskajā sarakstā uzrādīti 67 izmantotās literatūras avoti.
Keywords Muita, muitas kontrole, konfiscetās preces, preču pārstrāde
Keywords in English Customs, Custom controle, seized goods, processing goods
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 30.05.2016 11:41:57