Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Publisko elektronisko pakalpojumu lietojamības novērtēšanas metodes
Title in English Public E-services Usability Evaluation Methods
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Mg. sc. ing. Lauma Jokste
Reviewer Mg. sc. ing. Renārs Jansons
Abstract Bakalaura darba mērķis ir apskatīt teorētiskos pamatojumus par lietojamības novērtēšanu, elektroniskajiem pakalpojumiem un to veidiem un izmantot izvēlētās metodes konkrētu elektronisko pakalpojumu analīzē. Teorētiskajā daļā tiek apskatīts lietojamības jēdziens, e-pakalpojumi, to veidi un klasifikācija, tiek aprakstīta pašreizējā situācija e-pakalpojumu jomā Eiropas un Latvijas līmenī. Vēl tiek aplūkotas e-pakalpojumu novērtēšanas metodes: Faziloģikas metode, Heiristiskā metode, Kognitīvā pārskata metode, Gangstertesta metode un Igaunijas valsts izstrādātā elektronisko pakalpojumu novērtēšanas metode. Praktiskajā daļā veikta e-pakalpojumu lietojamības novērtēšana, izmantojot izvēlēto mērķauditoriju - studentus ar mākslas zinātņu zināšanām un studentus ar datozinātņu zināšanām. Testēšanai izvēlēti 3 e-pakalpojumi: uz Heiristisko novērtējumu balstītās intervijās analizēti „Mani dati Iedzīvotāju reģistrā” un „Elektroniska reģistrēšanās konsulārajā reģistrā”, savukārt „Digitalizēto video un audio ierakstu portāls diva.lv” lietošanas novērtēšana balstīta uz Gangstertesta metodi. Balstoties uz testēšanas rezultātiem, identificētas analizēto e-pakalpojumu lietošanas nepilnības. Ieteiktie priekšlikumi ietver nepieciešamību pārskatīt gan tehnisko e-pakalpojumu risinājumu, gan dizaina un informācijas pasniegšanas veidu. Darba rezultāti tika prezentēti 57. RTU Studentu konferencē Vadības informācijas tehnoloģijas katedrā. Darba apjoms - 63 lpp., 19 attēli un 6 pielikumi.
Keywords Publiskie elektroniskie pakalpojumi, e-pakalpojumi, lietojamības novērtēšanas metodes
Keywords in English Public E-Services, Usability, Evaluation Methods
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 30.05.2016 09:41:40