Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Computerised Control of Electrical Technologies
Title in original language "Katlu mājā "G" katlu Viesmann Turbomat-RN-HW un to aprīkojumu automatizētas vadības sistēmas izpēte un pilnveidošana "
Title in English "Research and improvement of the automated control system of Viesmann Turbomat-RN-HW boilers and ancillary equipment at boiler house "G"
Department Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering
Scientific advisor Aleksandrs Suzdaļenko
Reviewer Viesturs Bražis
Abstract Šis maģistra darbs sastāv no astoņām nodaļām. Darba teorētiskajā daļā tiek pētīta katlu mājas “G” katlu un to aprīkojuma vadības sistēma. Tiek aprakstītas visas galvenās iekārtas un vadības elementi. Notiek vadības sistēmas trūkumu izpēte un iespējamo risinājumu piemeklēšana. Savukārt darba praktiskajā daļā notiek jauno regulatoru programmas bloku izveide, to sasaistīšana ar Simulink vidi, iestatīšana uz reālajām iekārtām un raksturlīkņu analīze. Turklāt notiek devēju kalibrēšana un vizualizācijas sistēmas pilnveidošana. Pirmajā nodaļā tiek izskatīti katlu mājas “G” galvenie funkcionālie mezgli un iekārtas, tādas kā katli, degļi un hidrauliskais atdalītājs. Īpaša uzmanība tiek veltīta katla parametriem un hidrauliskā atdalītāja darba režīmiem. Otrajā nodaļā tiek pētīta esošā vadības sistēma, t.sk. kontrolleri, devēji un izpildmehānismi. Notiek perifērijas vadības sistēmu īss apraksts un iedziļinātais ieskats katlu un to aprīkojuma vadības sistēmā. Tiek aprakstīts arī programmnodrošinājums un vizualizācijas sistēma. Trešā nodaļa ir pilnīgi veltīta esošas vadības sistēmas trūkumu izskatīšanai un analīzei. Tiek apskatītas regulēšanas raksturlīknes un apskatīti visi veicamie pasākumi raksturlīkņu izlabošanai. Ceturtajā nodaļā notiek temperatūras devēju kalibrēšanas process un tiek paskaidrota tā nozīme veicamajā darbā. Piektajā un sestajā nodaļā notiek regulatoru bloku izveide Step 7 vidē. Tiek aprakstīta izveides gaita un visas nepieciešamas detaļas. Septītajā nodaļā notiek izveidoto regulatoru iestatīšanas process un ir apskatītas visas regulēšanas raksturlīknes. Astotā nodaļa ir veltīta vizualizācijas sistēmas pilnveidošanai atbilstoši jaunizveidotajiem regulatoriem. Darbs sastāv no 73 lappusēm, iekļaujot sevī 57 attēlus un 4 tabulas. Darbs izveidots, izmantojot 14 literatūras avotus. Darbam pievienoti arī 15 pielikumi. Starp tiem ir tādi, kuri iepazīstina ar KM “G” principiālo kopējo shēmu, katlu parametru tabulu, principiālo komunikāciju shēmu, jaunizveidotu regulatoru programmas kodu u.c.
Keywords Katlu māja, katli, kontrolleri, automatizēta vadības sistēma, programma, regulatori, PID regulatori
Keywords in English Boiler house, boilers, controllers, automated control system, programm, regulators, PID regulators
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 29.05.2016 20:59:56