Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Autoceļu ģeometrisko un citu parametru noteikšana izmantojot dinamiskās skenēšanas metodi”
Title in English “Determination of Road Geometrical and Other Parameters Using Method of Dinamical Scanning”
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor J.R.Naudžuns
Reviewer A.Zariņš, RTU
Abstract Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz praktiskā veidā iegūtiem rezultātiem, noskaidrot dinamiskās skenēšanas metodes lietošanas iespējas un efektivitāti autoceļu projektēšanas, būvniecības un uzturēšanas stadijās. Darbs ir sadalīts trīs daļās, atbilstoši sastādītiem darba uzdevumiem. Pirmajā nodaļā autors veic literatūras avotu izpēti un analīzi. Par pamatu ņemot sistēmpieeju, sastāda visu autoceļa mūža etapu modeļus, kā arī nosaka autoceļu projektēšanā, būvniecībā un uzturēšanā nepieciešamos parametrus. Otrajā nodaļā veikta lāzerskenēšanas metodes izpēte – attīstības vēsture, pielietojuma iespējas, iedalījums, darbības princips. Izpētīta datu iegūšanas un apstrādes secība un to pielietojums visos autoceļa mūža etapos. Trešajā nodaļā ir darba autora eksperiments, kurā, izmantojot dinamiskās lāzerskenešanas iekārtu, veikta, Rīgas pilsētas ielas posma un reģionālā autoceļa Auces novadā, lāzerskenēšana. Pēc izejas datu iegūšanas, tie apstrādāti atbilstošā programmatūrā un veikta to pielietojamības iespēju izpēte autoceļa projektēšanas, būvniecības un uzturēšanas etapos. Trešās daļas ietvaros, ar ģeodēziskiem instrumentiem nomērīti iepriekš noskenētie ielas un autoceļa posmi, un veikts abu uzmērīšanas metožu salīdzinājums, nosakot dinamiskās lāzerskenēšanas efektivitāti. Darba noslēguma daļā izdarīti kopējie secinājumi, sniegti priekšlikumi un izvirzīti mērķi tālākiem pētījumiem. Maģistra darba apjoms ir 107 lappuses, 66 attēli, 33 tabulas, 2 rasējumi. Izmantoti 26 informācijas avoti.
Keywords Mobilā lāzerskenēšana, dinamiskā lāzerskenēšana
Keywords in English Mobile laser scanning, dynamic laser scanning
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 29.05.2016 10:43:56