Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language “Pašvaldības budžeta veidošanas pamatelementi”
Title in English “Basic Elements of Municipal Budget”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Asoc.prof. T. Survilo
Reviewer Prakt. doc. K. Gorbunova
Abstract Katras valsts un pašvaldības finanšu sistēmas pamatā ir budžets ar ieņēmuma un izdevuma sadaļām. Budžets ir pamats valsts un pašvaldības darbībai un deleģēto funkciju izpildei. Pašvaldības budžets ir daļa no valsts kopbudžeta, tā veidošana ir deleģēta katrai pašvaldībai atsevišķi. Ņemot vērā, ka pašvaldība pēc savas būtības ir tuvāk iedzīvotājiem, šajā darbā tiks izskatīti tikai pašvaldības budžeta veidošanas pamatelementi, kā arī tiks veikta ar to saistošo jautājumu izpēte. Darbs sastāv no divām daļām: teorētiskās un analītiskās. Teorētiskā daļa vērsta uz pašvaldības jēdziena un būtības noteikšanu, tajā ir apskatīta pašvaldības budžeta veidošanas struktūra, budžeta sastādīšanas, izskatīšanas un apstiprināšanas kārtība, kā arī budžeta ieņēmumu un izdevumu sadaļu veidojošās pozīcijas. Ir minēts par pašvaldības aizņēmumu un galvojumu būtību, iespējamiem kreditēšanas un stabilizēšanas pasākumiem un apskatīta finanšu izlīdzināšanas sistēma Latvijas Republikā (turpmāk – LR). Teorētiskajā daļā aprakstītais ir attiecināms uz jebkuru LR pašvaldību, savukārt, darba analītiskajā daļā – analīze veikta uz Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta pamata. Dažos gadījumos tiks salīdzināts ieņēmumu un izdevumu sadalījums Rīgas pašvaldībā un LR mērogā, kas iegūts no pārskata par pašvaldību konsolidētā budžeta izpildi attiecīgajā gadā. Darba analītiskajā daļā autors apkopo datus par Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta (turpmāk – RPB) ieņēmumu un izdevumu apjomu laika posmam no 2004.gada līdz 2015.gadam. Tiek noteikts vai RPB piemīt deficīta vai proficīta (pārpalikuma) pazīmes, kā arī RPB ieņēmumu un izdevumu veidojošo pozīciju īpatsvars. Darba analītiskajā daļā tāpat veikta darba autora aprakstītā piemēra (ceļa remontdarbi) analīze; tās ietvaros tiek noteikts un salīdzināts iespējamo remontdarbu izmaksu pieaugums, ja darbus veic plānojot ceļa remontdarbus un apakšzemes komunikāciju nomaiņu vienlaikus vai veicot tikai ceļa seguma atjaunošanu. Darba nobeigumā ir sniegti priekšlikumi RPB budžeta ieņēmumu daļas pieaugumam, t.i. tiek piedāvāts nekustamā īpašuma nodokļa paveids ar mērķi veicināt ēku īpašniekiem sakārtot sev piederošo īpašumu un to piegulošo teritoriju, vienlaicīgi sakārtojot pilsētas vidi. Darbs sastāv no 56 lapas. Darba kopējais attēlu skaits – 8.gab., tabulu skaits – 5.gab.
Keywords budžets, pašvaldība
Keywords in English self-government, budget
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 27.05.2016 17:05:08