Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Bezdarbnieku apmācības programmu efektivitāte Latvijā"
Title in English "Efficiency of Training Programmes for the Unemployed in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Juris Saulītis, profesors, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba autore pēta vienu no vissarežģītākajiem resursu veidiem mūsdienu sabiedrībā: tas ir cilvēcisko resursu, kurš kādu apstākļu spiests kļuva sociāli neaktīvs un nepieprasīts darba tirgū – bezdarbnieks. Kā arī valsts un ES lomu un darbības efektivitāti bezdarbnieku integrācijas procesa uzlabošanā darba tirgū. Pētījuma objekts ir bezdarbnieku apmācība, pētījuma priekšmets - apmācību programmu efektivitāte. Izvirzītā hipotēze: Eiropas Sociālā fonda finansētie un NVA (Nodarbinātības valsts aģentūra) realizētie projekti bezdarbnieku apmācību jomā dod iespēju samazināt bezdarbu, tādējādi paaugstinot apmācību programmu efektivitāti. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek apskatīta bezdarba problēmas aktualitāte Latvijā: tiek apskatīta Latvijas nodarbinātības politika un nodarbinātības politiku īstenojošas institūcijas, sastādīts reģistrētā bezdarba statistiskais portrets. Tāpat darba analītiskā daļā tiek apskatīta ES loma un darbība bezdarbnieku integrācijas procesa uzlabošanā darba tirgū: tiek analizēti Eiropas Sociālā fonda finansētie un Nodarbinātības valsts aģentūras realizētie aktīvās darba tirgus politikas pasākumi. Maģistra darba teorētiskās daļas pamatā ir izstrādāts dažādu pasaules un vietēja mēroga populāru zinātnieku un pētnieku ar efektivitāti saistīto teoriju apkopojums, kā arī tiek analizētas un noteiktas piemērotākās efektivitātes novērtēšanas metodes bezdarbnieku apmācības programmu efektivitātes novērtēšanas kontekstā. Balstoties uz teorētiskā materiāla bāzes, tiek izveidots bezdarbnieku apmācības programmu efektivitātes novērtēšanas algoritms un klasificēti apmācību programmu efektivitāti ietekmējošie faktori, ka arī tiek izstrādāts bezdarbnieku lēmumu pieņemšanas modelis un noteikti apmācības programmu apguves motīvi atbilstoši bezdarbnieku vajadzību līmeņiem. Maģistra darba zinātniski praktiskā daļa ietver sevī primāro un sekundāro datu vākšanu un analīzi. Ar mērķi novērtēt bezdarbnieku apmācības programmu efektivitāti ietekmējošus faktorus, uz Likerta skalas pamata tiek anketēti Latvijas NVA filiāļu vadītāji - nodarbinātības eksperti. Balstoties uz anketēšanā iegūtiem rezultātiem tiek veikta bezdarbnieku apmācības programmu efektivitāti ietekmējošo faktoru novērtēšana izmantojot SVID analīzi. Tāpat, uz maģistra darba teorētiskā daļā izstrādāta bezdarbnieku apmācības programmu efektivitātes novērtēšanas algoritma bāzes tiek veikta apmācības programmu ranžēšana balstoties uz izmaksu efektivitātes aprēķinātas vērtības. Uz iegūto datu bāzes autore izstrādā secinājumus un priekšlikumus par bezdarbnieku apmācības programmu efektivitāti Latvijā. Eiropas Sociālā fonda finansētie un Nodarbinātības valsts aģentūras realizētie projekti bezdarbnieku apmācību jomā dod iespēju samazināt bezdarbu, tādējādi paaugstinot apmācību programmu funkcionālo efektivitāti, tomēr ņemot vērā dažu apmācības programmu salīdzinoši augstās apmācību sagaidāmās izmaksas, var spriest par šo konkrēto bezdarbnieku apmācības programmu nepietiekamu ekonomisko efektivitāti. Maģistra darba apjoms ir 90 lappuses,neskaitot pielikumu, tas satur 14 attēlus, 16 tabulas, izmantoti 44 literatūras avoti.
Keywords Bezdarbnieku apmācība,apmācību programmu efektivitāte,Eiropas Sociālais fonds, Nodarbinātības valsts aģentūra, ekonomiskā efektivitāte, funkcionālā efektivitāte.
Keywords in English Training of unemployed, training program efficiency, European Social Fund, State Employment Agency, efficiency, effectiveness.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 27.05.2016 11:18:32