Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Ražošanas uzņēmuma mārketinga pasākumu pilnveidošana"
Title in English "Improvement of Marketing Activities of Production Company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Māris Jurušs, doc., Dr.oec.
Abstract Diplomprojekta nosaukums ir “Ražošanas uzņēmuma mārketinga pasākumu pilnveidošana”. Darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas “Uzņēmējdarbība un vadīšana” students Ilgvars Lūsis. Darba mērķis ir izpētīt mārketinga procesu darbību uzņēmumā AS SAF Tehnika un piedāvāt mārketinga darbības pilnveides iespējas, uzņēmuma darbības uzlabošanai. Lai tiktu sasniegts darba mērķis, tika izvirzīti sekojoši darba uzdevumi: 1. Veikt AS SAF Tehnika darbības analīzi, procesu un rādītāju novērtēšanu; 2. Veikt uzņēmuma tirgus situācijas analīzi un novērtēšanu; 3. Identificitēt problēmas esošajos mārketinga pasākumos un piedāvāt savus mārketinga pasākumus, uzņēmuma darbības uzlabošanai; 4. Izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma AS SAF Tehnika mārketinga darbības virzienu pilnveidošanai. Darba pirmajā jeb analītiskajā daļā tika veikta AS SAF Tehnika finansiālo rādītāju analīze, AS SAF Tehnika SVID analīze, kā arī tika veikta ieņemamā tirgus un konkurentu analīze. Diplomprojekta otrajā jeb pētījumu un aprēķinu daļā tika analizēta uzņēmuma mārketinga procesi un tika izvērtētas mārketingas procesu pilnveides iespējas. Šajā daļā tika veikti aprēķini, kas palīdz identificēt mārketinga procesu nepilnības, kā arī palīdz izveidot efektīvu risinājumu procesu pilnveidošanai, Diplomprojekta trešajā jeb tehnoloģiskajā daļā ir apkopotas dažādas datubāzes, kas parāda jauno mārketingu procesu ietekmi uz uzņēmuma darbību. Diplomprojekta secinājumi un priekšlikumi ir izstrādāti, pamatojoties uz darba analīzi, pētījumu un aprēķiniem. Galvenie secinājumi ietver informāciju par uzņēmuma mārketinga procesiem un to novērtēšanu, kā arī darbā tiek izteikti priekšlikumi mārketinga procesu ieviešanai un pilnveidošanai. Darbs sastāv no 73 lapām, 29 attēliem, 24 tabulām un 7 pielikumiem. Diplomprojekta atslēgas vārdi: mārketings, ražošanas uzņēmums, mārketinga procesi.
Keywords Ražošanas uzņēmuma mārketinga pasākumu pilnveidošana
Keywords in English Improvement of Marketing Activities of Production Company
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 26.05.2016 22:57:37