Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Konkurētspējas stratēģija grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumiem"
Title in English "Competitiveness Strategy of Accounting Outsourcing Companies"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Konstantins Didenko
Reviewer Nadežda Semjonova, docente, Dr.oec.
Abstract Uzņēmuma darbības uzlabošanas un peļņas maksimizēšanas vienmēr ir bijusi aktuāla problēma. Straujās ekonomikas un uzņēmējdarbības vides izmaiņas ir radījušas priekšnosacījumus uzņēmējiem būt daudz mobilākiem un elastīgākiem savā darbībā. Attālums un valstu robežas vairs nav šķērslis, lai paplašinātu uzņēmuma saimniecisko darbību. Šīs izmaiņas ir radījušas labvēlīgus apstākļus visdažādākajām uzņēmējdarbības formām un veidiem. Ārpakalpojumi pēc savas būtības, lai arī nav pavisam jauna sfēra, tomēr beidzamā laika tendences liecina, ka tieši ārpakalpojumu uzņēmumiem ir vērojama strauja izaugsme un pieprasījums pēc dažāda veida ārpakalpojumu uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem pieaug. Viens no ārpakalpojumiem, kas kļūst aizvien izplatītāks, ir grāmatvedības ārpakalpojumi. Šo pakalpojumu pieaugums laikā no 2010. līdz 2015. gadam vidēji gadā sasniedza 5%. Kā arī Latvijā ik gadu pieaug šajā nozarē dibināto uzņēmumu skaits, tāpat kā nodarbināto skaits šajā sektorā. Šīs nozares izpētes aktualitāti pastiprina arī tās pieaugošais apgrozījums Latvijā. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumu konkurētspējas stratēģiju, un izvirzīt priekšlikumus konkurētspējas paaugstināšanai. Maģistra darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā ir veikta nozares un grāmatvedības uzņēmumu analīze. Darbā tiek analizēts nozares apgrozījums, nodarbināto skaits, nozares pieauguma tempi un darbojošos uzņēmumu skaits Latvijā. Tiek aplūkoti dažādi nozares koeficenti, kas savukārt tiek salīdzināti ar atsevišķiem grāmatvedības uzņēmumu koeficientiem. Vispārīgākam priekšstatam, nozare tiek aplūkota arī Eiropas Savienības mērogā. Teorētiskajā daļā maģistra darba autore padziļināti aplūko konkurences un konkurētspējas būtību un tās noteikšanas metodes, kā arī piedāvā savus novitātes elementus. Viens no tiem ir modelis grāmatvedības uzņēmumu konkurētspējas novērtēšanai, ar kura palīdzību uzņēmumi var veikt detalizētāku iekšējās un ārējās vides ietekmējošo faktoru analīzi, un balstoties uz to izstrādāt konkurētspējas stratēģiju. Teorētiskajā daļā ir aplūkots arī stratēģiskās plānošanas process un aprakstītas vairākas stratēģijas, kuras bieži tiek izmantotas grāmatvedības uzņēmumu darbībā. Autore piedāvā arī savu novitāti attiecībā uz grāmatvedības uzņēmumu stratēģisko plānošanu. Nodaļā tiek aprakstīta A`WOT metode, ar kuras palīdzību grāmatvedības uzņēmumi var noteikt savu turpmākās darbības stratēģiju. Zinātniski praktiskajā daļā maģistra darba autore izvērtē uzņēmuma „X” stiprās un vājās puses ar SVID matricas palīdzību un izstrādā uzņēmuma stratēģiju balstoties uz A`WOT metodi. Stratēģijas izvēles ietvaros, kā nepieciešamus stratēģijas elementus autore piedāvā uzņēmuma iekšējās informācijas sistēmas izveides modeli, kā arī mārketinga pasākuma plānu, kas palīdzētu stiprināt uzņēmuma konkurētspēju nozarē.
Keywords Konkurētspējas stratēģija
Keywords in English Competitiveness Strategy
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 26.05.2016 18:30:26