Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Produkta virzīšana tirgū
Title in English Product Promotion on the Market
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec. R. Greitāne
Reviewer Zinātniskais asistents, Mg.oec. Mikus Dubickis
Abstract Bakalaura darba tēma ir „Produkta virzīšana tirgū”. Darbs sastāv no divām daļām – analītiskās apskata daļas un pētījumu un aprēķinu daļas. Darba priekšmets ir produkta virzīšana tirgū, bet objekts – tomātu ražošanas uzņēmums SIA „Latgales dārzeņu loģistika”. Bakalaura darbam izvirzītais mērķis ir izpētīt produktu virzīšanas metožu teorētiskās nostādnes un izvirzīt priekšlikumus uzņēmuma SIA „Latgales dārzeņu loģistika” turpmākai sekmīgai darbībai. Lai sasniegtu izvirzīto bakalaura darba mērķi, autore pētīs uzņēmumā izmantotās produkta virzīšanas tirgū metodes. Analītiskajā apskata daļā autore apskatīja teorētisko literatūru un pēdējā laika tendences pārtikas nozarē. Lielāka uzmanība tika veltīta produkta virzīšanas tirgū metodēm – reklāmai, personiskajai pārdošanai, pārdošanas veicināšanai, sabiedriskajām attiecībām un tiešajam mārketingam. Pētījumu un aprēķinu daļā autore raksturoja uzņēmumu, tā darbiniekus un piedāvāto produkciju. Salīdzināja galvenos konkurentus un to izmantotos virzīšanas paņēmienus. Kā arī apskatīja uzņēmuma izmantotos virzīšanai tirgū elementus, ar aptaujas palīdzību noskaidroja respondentu viedokli par izmantotajiem līdzekļiem un uzskaitīja ieteikumus, ko uzņēmums varētu realizēt labākai darbībai. Darba rezultātā autore izdarīja secinājumus un izvirzīja priekšlikumus uzņēmumam par virzīšanas tirgū metodēm. Darba apjoms ir 60. lpp.. Darbā iekļauti 18 attēli, 9 tabulas un 6 pielikumi uz 8 lapām. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 37 izmantotie literatūras avoti.
Keywords virzīšana tirgū
Keywords in English promotion on the market
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 26.05.2016 17:37:16