Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Safety Engineering
Title in original language Fizikālo un ķīmisko darba vides risku samazināšana Medicīnas ierīču apstrādes dienestā
Title in English Physical and Chemical Risk Reduction in Medical Device Processing Service
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor V.Urbāne
Reviewer Prof., Dr.oec. J.Ķipsna
Abstract Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 80 lapaspusēm, Bakalaura darbs satur 21 attēlus un 16 tabulas. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Darba mērķis ir paplašināt, sistematizēt un pilnveidot teorētiskās zināšanas, kā arī veikt pētījumu par ķīmisko un fizikālo riska faktoru ietekmi uz nodarbināto veselību un drošību manuālās medicīnas ierīču mazgāšanas un dezinfekcijas procesos, kā arī izstrādāt ieteikumus šo darba vides risku faktoru mazināšanai un darba vides uzlabošanai. Darba izstrādes procesā tika izmantotas tādas metodes, kā literatūras analīze, statistiskā datu apstrāde, aptaujas, darba vides risku vērtēšanai Puskvantitatīvā 9*9 ballu metode, Anglijas Karaliskā ķīmijas biedrības metode, indikatīvie mērījumi. Analizējot literatūru un izvērtējot darba vides riskus uzņēmuma Medicīnas ierīču apstrādes dienesta darbiniekiem, pievēršot lielāku uzmanību ķīmiskajiem un fizikālajiem darba vides riskiem, tika konstatēts, ka apstrādājot medicīnas ierīces, izmantojot ķīmiskās vielas atklāta vai daļēji slēgta tipa procesos, tiek būtiski ietekmēta darbinieku veselība un drošība darbā. Ķīmisko un fizikālo darba vides risku mazināšanai tika izstrādātas rekomendācijas, tādas kā, Ventilācijas sistēmas uzlabošana, ierīkojot atbilstošu gaisa pieplūdes un nosūces ventilācijas sistēmu, medicīnas ierīču iemērkšanas un dezinfekcijas procesu nodrošināšanai, integrēt automatizētas iekārtas, darba vietās, kur tiek lietotas ķīmiskās vielas, uzstādīt lokālās nosūces sistēmas. Ar savu pētījumu autors vēlas uzlabot darba vidi drošai medicīnas ierīču apstrādei, aprīkojot darba vietu ar gaisa pievadīšanas un gaisa novadīšanas sistēmām, kā arī darba procesiem ieviešot automatizētas iekārtas.
Keywords ķīmiskie riski, medicīnas ierīces, apstrāde
Keywords in English chemical risk, medical equipment, disinfection and sterilization
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 26.05.2016 14:10:13