Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Mašīnu detaļu antifrikcijas nanostrukturētu aizsargpārklājumu izstrādes tehnoloģiskā procesa eksperimentālā pētīšana.
Title in English Experimental Investigation of an Engineering Process for the Development of Anti-friction Nanostructured Protective Coatings for Machine Parts.
Department
Scientific advisor Darja Andrejeva
Reviewer Konstantīns Savkovs
Abstract Maģistra darba tēma ir “Mašīnu detaļu antifrikcijas nanostrukturētu aizsargpārklājumu izstrādes tehnoloģiskā procesa eksperimentālā pētīšana”. Mašīnu detaļu nodilumizturības paaugstināšana ir viena no svarīgam problēmām mūsdienās, kas ietekmē mašīnu un mehānismu kalpošanas ilgumu. Pie šīs problēmas risinājuma tiek strādāts jau vairākus gadu desmitus, tiek izmantoti dažādi paņēmieni gan mehānismu konstruktīvas izmaiņas, gan jauno materiālu un materiālu kombināciju izmantošana berzes pāros, gan aizsargpārklājumu pielietošana. Darbā tiek analizēts un pētīts jauniegūtais pārklājums uz Ti-Cu sistēmas bāzes, kas iegūts ar jonu-plazmas uzsmidzināšanas metodi vakuumā. Detalizēti ir izskatītas antifrikcijas pārklājumu uzklāšanas tehnoloģijas, kuras plaši tiek izmantotas mūsdienās. Tika veikta veselas sērijas eksperimentu pārklājuma ķīmiskā sastāva pētīšana ar energo-dispersijas rentgenspektrometra palīdzību, iegūto pārklājumu biezuma un mikrostruktūras analīze ar skenējošā elektronu mikroskopa palīdzību, mikrocietības noteikšana, pārklājuma paraugu virsmas raupjuma noteikšana, eksperimentu veikšana uz oksidāciju pie temperatūrām 200oC, 400oC, 600oC, 700oC, mikrostrūkturas, ķīmiskā sastāva un mikrocietības analīze pēc oksidācijas pētījumiem pie temperatūrām 600°C un 700°C. Darbā tiek piedāvāta doto pārklājumu praktiska pielietošana. Darbs kopumā izklāstīts 78 lappusēs, tajā iekļautas 20 tabulas, 8 formulas un 48 attēli. Darbā izmantoti 32 literatūras avoti.
Keywords antifrikcijas nanostrukturēts aizsargpārklājums, jonu-plazmas uzsmidzināšana metode vakumā
Keywords in English anti-friction nanostructured protective coatings, vacuum ion-plasma deposition method
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 26.05.2016 13:07:09