Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas pārvietošanas ierobežojošie pasākumi”
Title in English “Tax Measures for Base Erosion and Profit”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer A.Birums, Finanšu ministrijas Tiešo nodokļu departamenta direktora vietnieks
Abstract Attīstoties digitālai ekonomikai un daudznacionālo uzņēmumu darbībai, līdzšinējais normatīvo aktu regulējums gan valstu, gan starpvalstu līmenī nav pietiekams, lai ierobežotu nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas pārvietošanu. Tiek izmantotas esošās nepilnības un veidotas shēmas, lai samazinātu uzņēmumu izmaksas, maksājot mazāk vai pilnībā izvairoties no nodokļu nomaksas. Līdz ar to 2015. gada oktobrī ESAO publicēja Darba plānu pret nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas pārvietošanu, kurā ir 15 ziņojumi, kas galvenokārt sastāv no rekomendācijām un minimālajām prasībām. 2016. gada janvārī Eiropas Savienība (ES) publicēja Darba projektu nodokļu apiešanas novēršanai, kas lielākoties ir kā atbilde ESAO publicētajam Darba plānam. Diplomdarba mērķis ir izvērtēt ESAO Darba plānu pret nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas pārvietošanu ieviešanu Latvijā. Līdzšinējā tiesu prakse transfertcenu jautājumos, ES ziņojums par agresīvas nodokļu politikas plānošanu Latvijā, kā arī Latvijas nodokļu konsultantu viedokļi atklāj daudzās nepilnības un vajadzību pēc uzlabojumiem transfertcenu normatīvo aktu regulējumā. Būtiskākie uzlabojumi nepieciešami ieviešot trīspakāpju transfertcenu dokumentāciju, kontrolēto sabiedrību noteikumus, priekšrocību ierobežojumus nodokļu konvencijās, strīdu risināšanas mehānismu, jāierobežo hibrīddarījumi, kā arī jāpievienojas daudzpusējam instrumentam. Darbā izstrādāts plāns aktuālāko ESAO Darbības plānu ieviešanai, kā arī ieteikts turpināt uzsāktās diskusijas ar nodokļu konsultantiem un publiskot turpmākos plānus agresīvas nodokļu politikas novēršanai. Darbā izmantota aprakstošā, vispār teorētiskā pētīšanas, kalendāra plānošanas metode, ekspertu aptauja un diskusijas ar nodokļu konsultantiem, kā arī apmeklēti kursi un semināri. Diplomdarbs kvalifikācijas iegūšanai sastāv no 2 nodaļām, 7 apakšnodaļām, 6 attēliem, 1 tabulas un 3 pielikumiem.
Keywords Nodokļu bāzes samazināšana un peļņas pārvietošana, agresīva nodokļu plānošana, ESAO, transfertcenas
Keywords in English BEPS, aggressive tax planning, OECD, transfer pricing
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 26.05.2016 12:59:08