Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Tirdzniecības uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts"
Title in English "Project for Expanding Trading Company Business Activities"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Liene Rubina, MBA
Abstract Diplomprojekta “Tirdzniecības uzņēmuma paplašināšanās projekts” pētījuma objekts ir SIA “Luksus” darbība un attīstības iespējas. Analītiskajā daļā autors pēta uzņēmuma darbību, finanšu rādītājus, izskata uzņēmuma vajās un stiprās puses, kā arī aplūko uzņēmuma darbības iespējas un iespējamos draudus. Pētot SIA “Luksus” darbību autors analizē un izvirza uzņēmuma prioritātes. Diplomprojekts ir izstrādāts pamatojoties uz teorētiskajiem un praktiskajiem pētījumiem par finansiālajiem kompleksa elementiem un svarīgākajām mārketinga aktivitātēm, kā arī uz uzņēmuma 2016./2017. gada mārketinga plānu. Ar plaši pazīstamu metožu palīdzību un balstoties uz gada pārskata datiem ir veikta uzņēmuma finansiālā analīze un dots kopējais finansiālā stāvokļa novērojums par periodu no 2012.gada līdz 2014.gadam. Par 2015.gadu novērtējums netiek sniegts, jo uzsākot diplomprojekta izveidi uzņēmums vel nav pabeidzis gada pārskata izveidi, precizējumus un nav iesniedzis nodošanai. Pamatojoties uz mārketinga, uzņēmuma vides un finanšu analīzes rezultātiem, novērtēta uzņēmuma kopējā darbība un nākotnes perspektīvas, izstrādātas rekomendācijas, kuras uzņēmuma vadība varētu ņemt vērā turpmākajai mārketinga aktivitāšu darbībā un finansiālās situācijas uzlabošanā. Diplomprojekts sastāv no ievada, analītiskās, aprēķinu un tehnoloģiskās nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Dati par uzņēmumu, uzņēmuma finansiālie radītāji, mārketinga aktivitātes diplomprojektā tiek atspoguļotas tabulās, attēlos, diagrammās. Iespējamās, plānotajās darbības tiek aprēķinātas izmantojot formulas un matemātiskos aprēķinus. Katrā nodaļā autors sniedz tematisku teorētisko apskatu un pēc tam veic praktisku analīzi, kas balstīta uz uzņēmuma publicētajiem un nepublicētajiem materiāliem un autora personīgās pieredzes praktizējieties uzņēmumā. Darbs sastāv no 65 lappusēm, 17 attēliem, 30 tabulām. Darba tiek izmantoti 20 literatūras avots.
Keywords TIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMA DARBĪBAS PAPLAŠINĀŠANAS PROJEKTS
Keywords in English Retail company expansion project
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 25.05.2016 15:29:43