Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas un akcīzes preču noliktavu darbības specifika un to apvienošanas iespējas novērtējums”
Title in English “The customs and excise warehouse activities specifics and the evaluation of combination possibilities”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer S.Kārkliņa-Ādmine, VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktore, Mg.oec.
Abstract Maģistra darba tēma ir „Muitas un akcīzes preču noliktavu darbības specifika un to apvienošanas iespējas novērtējums”. Šī tēma ir aktuāla, jo Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta sēdē, kurā Satiksmes ministrija iesniedza izskatīšanai priekšlikumus tranzīta un loģistikas nozares konkurētspējas uzlabošanai viens no Satiksmes ministrijas priekšlikumiem bija sagatavot un virzīt uz Ministru kabinetu grozījumus normatīvajos aktos par muitas lietām un akcīzes nodokļa piemērošanas normatīvajos aktos, paredzot regulējumu, kas atļauj uzglabāt preces, kas atrodas akcīzes preču un muitas noliktavās, atļaujot izmantot vienu un to pašu telpu gan akcīzes, gan muitas noliktavas, gan parastās noliktavas (Kopienas statusa precēm) vajadzībām, nodrošinot visu preču uzskaiti elektroniskā veidā. Maģistra darba novitāte - ļaut apvienot ne tikai muitas un akcīzes preču noliktavas, kurās uzglabājas fasēti alkoholiskie dzērieni, bet arī apvienot muitas un akcīzes preču noliktavas, kurā uzglabā nefasētus naftas produktus rezervuāros, ieviešot vienotu automātisko preču krājumu uzskaiti. Ikdienā saskaroties ar pārbaudēm muitas noliktavās nereti tiek veiktas pārbaudes attiecībā uz akcīzes precēm, kas atrodas muitas noliktavas teritorijā. Kā arī veicot muitas noliktavas platības samazināšanas vai palielināšanas pārbaudes. Un ļoti lielu uzmanību pārbaudēs pievēršot preču krājumu uzskaites atbilstību normatīvo aktu prasībām. Maģistra darba hipotēze – šāda muitas un akcīzes preču noliktavu apvienošana, kurās uzglabā gan fasētus alkoholiskos dzērienus, gan nefasētus naftas produktus rezervuāros ir nepieciešama, jo šāda noliktavu apvienošana palielinātu konkurētspēju ar kaimiņvalstu muitas un akcīzes preču noliktavām, lai Latvijas noliktavas nodrošinātu augstu pakalpojuma līmeni vienlaicīgi piedāvājot konkurētspējīgu cenu, optimizētu izmaksas, kas attiecas uz abu noliktavu resursu efektīvu izmantošanu un vienlaicīgi uzlabotu kontrolējošo iestāžu uzraudzību ieviešot vienotu automātisko preču uzskaiti noliktavās. Darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā tiek apskatīts muitas un akcīzes preču noliktavu novērtējums, otrajā daļā tiek apskatīts muitas un akcīzes preču noliktavas darbības vispārīgie noteikumi un apvienošanas iespēju novērtējums. Trešajā daļā tiek piedāvāts risinājums šādu apvienotu noliktavu izveidei, balstoties uz citu valstu pieredzi, balstoties uz aptauju, kura tika piedāvāta komersantiem, kurus šāda apvienošana varētu skart un kurā komersanti pauda savu viedokli par ieguvumiem un sarežģījumiem, kas varētu rasties apvienojot muitas un akcīzes preču noliktavas. Veiks matemātisks aprēķins naftas produktu zudumu daudzumam, kas rastos apvienojot muitas un akcīzes preču noliktavas, kurās uzglabājas nefasēti naftas produkti rezervuāros. Kā arī veiktas pārrunas (intervija) ar SIA “Prodimpekss Loģistikas Grupa” pārstāvjiem par viņu viedokli uz šādu apvienošanu, autora ieskatā tieši SIA “Prodimpekss Loģistikas Grupa” ir viens no labākajiem kandidātiem uz noliktavu apvienošanas pilotprojekta īstenošanu attiecībā uz fasēto preču (alkoholiskie dzērieni) apvienošanu. Trešās daļas beigās autora piedāvātais risinājums ieviest automātisko preču krājumu uzskaiti, gan Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (turpmāk – EDMAS) gan akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmā (turpmāk – EMCS), ņemot par piemēru līdzīgi kā šāda preču uzskaite ieviesta EMDAS par precēm, kas atrodas pagaidu glabāšanā.
Keywords muitas noliktava akcīzes preču noliktava
Keywords in English customs and excise warehouse
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 25.05.2016 11:28:43