Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Būvniecības uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšana"
Title in English "Increasing Competitiveness of Construction Companies"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vitālijs Jurēnoks
Reviewer Kristīne Fedotova, docente, Dr.oec.
Abstract Pētāmā darba problēma ir konkurētspējas paaugstināšanas iespēju apzināšana un izmantošana. Lai sasniegtu darba mērķi, darbā ir risināti sekojoši uzdevumi: • Raksturot ceļu būvniecības nozari un tajā ietilpstošos uzņēmumus; • Apzināt pieejamos konkurētspējas pētījumus, raksturojot tajos rodamo informāciju par konkurētspējas definējumu, faktoriem, kas ietekmē konkurētspēju, kā arī par konkurētspējas novērtēšanas metodēm; • Izstrādāt konkurētspējas novērtēšanas modeli, kas piemērojams Latvijas ceļu būves uzņēmumiem; • Izveidot konkurētspējas paaugstināšanas stratēģiju izstrādes un ieviešanas algoritmu; • Pārbaudīt izveidoto teorētisko konkurētspējas novērtēšanas modeli un konkurētspējas paaugstināšanas stratēģiju ieviešanas algoritmu uz funkcionējoša un nozari raksturojoša uzņēmuma bāzes, nosakot iespējamos ieguvumus vai zaudējumus un to apmēru izstrādāto stratēģiju realizācijas gadījumā. Darba teorētiskā un praktiskā vērtība: darbā izstrādātie novitātes elementi ir elastīgi un pielāgojami jebkuram ceļu būves uzņēmumam, darbs atspoguļo nozares aktualitātes un raksturo tās uzņēmumus. Maģistra darba izstrādes gaitā ir veikta iegūto teorētisko novitātes elementu atspoguļošana uz reāli funkcionējoša uzņēmuma bāzes, kas ļauj atkārtot pētījumu, balstoties gan uz teorētisko daļu, gan uz zinātniski praktiskajā daļā atainoto izmantošanas piemēru. Ierobežojumi - no būvniecības nozares maģistra darbā tiek pētīta tikai ceļu būvniecības apakšnozare, kas darbā tiek dēvēta par ceļu būves nozari. Darba analītiskās daļas raksturojums – izpētīta ceļu būves nozares vide, galvenās tās problēmas un raksturoti būtiskākie finansējuma avoti un to dinamika laika gaitā. Noteikta lielāko ceļu būves uzņēmumu kopa, secinot, ka šīs kopas apgrozījuma dinamika diezgan ticami korelē ar nozares galveno finansējuma avotu dinamiku. Analītiskajā daļā ir apzinātas konkurētspējas definīcijas un izvirzīta autora apkopotā definīcija, raksturota konkurētspējas būtība, kā arī apzinātas dažādas konkurētspējas noteikšanas metodes un to raksturojošo kritēriju un faktoru kopums. Darba teorētiskās daļas raksturojums – balstoties gan uz apskatītajiem literatūras avotiem, gan uz ekspertu aptaujas rezultātiem, ir izveidots konkurētspējas novērtēšanas modelis un izstrādāta metode, kas ļauj, balstoties uz konkurētspējas vērtējumu un iespējamo ārējās vides izmaiņu raksturojumu, noteikt potenciāli vājās un stiprās uzņēmuma vietas un uz tā pamata izstrādāt konkurētspējas paaugstināšanas stratēģijas. Rezultātā ir izstrādāts stratēģiju ieviešanas un kontroles algoritms. Darba zinātniski praktiskās daļas raksturojums – raksturots ceļu būves uzņēmums un noteikta tā pašreizējā konkurētspēja pēc teorētiskajā daļā izstrādātā modeļa. Secīgi tiek prognozēta dažādu ārējās vides apstākļu izmaiņu ietekme uz uzņēmuma konkurētspēju un, balstoties uz iegūtajiem datiem, izstrādātas konkurētspējas paaugstināšanas stratēģijas. Daļas nobeigumā ir veikts stratēģiju ekonomiskais novērtējums un ietekmes uz konkurētspēju raksturojums.
Keywords konkurētspējas novērtēšana, konkurētspējas paaugstināšana
Keywords in English increasing of competitiveness, evaluation of competitiveness
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 25.05.2016 08:44:16