Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Tiltu balstu izskalojumi un to radītās sekas” („Autoceļa P5 Ulbroka – Ogre pārbūve”)
Title in English „ Scourings of Bridge Piers and Their Caused Effects” („Reconstruction of Road P5 Ulbroka-Ogre”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor A.Paeglītis
Reviewer R.Birniks, SIA "Firma L4"
Abstract Izstrādātā bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma ir Tiltu balstu izskalojumu un radītās sekas (Autoceļa P5 Ulbroka – Ogre pārbūve). Tiltu balstu izskalojumi ir viens no galvenajiem tiltu sabrukumu cēloņiem, sakarā ar problēmas komplicētību tās izpētei un risināšanai ir veikti neskaitāmi pētījumi. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt balstu izskalojumu rašanās cēloņus, izskalojumu dziļuma noteikšanas metodes, kā arī balstu izskalojumu novēršanas un mazināšanas iespējas. Mērķa sasniegšanas ir apkopoti un izpētīti informācijas avoti par izskalojumu veidiem un to veidošanos upes gultnē, izskalojumu noteikšanas metodēm, novēršanas un mazināšanas iespējām, kā arī veikts ar izskalojumu prognozēšanu saistīts aprēķins. Izskalojumu prognozēšanas aprēķinā tiek aprēķināts lokālā izskalojuma dziļums, tilta balstam. Inženierprojekta daļā tiek izstrādāts pārbūves projekts reģionālās nozīmes autoceļam P5 Ulbroka-Ogre, 5,21 kilometru garam posmam. Autoceļš ir projektēts atbilstoši ceļa kategorija AII, ar 10 autobusu pieturām, 8 caurtekām zem brauktuves, vienu pieslēgumu un 24 nobrauktuvēm. Ceļa klātnei tiek paredzēta pilnā ceļa segas konstrukcija ar trīs asfaltbetona kārtām brauktuvei un nesaistīta materiāla nomales abās ceļa pusēs. Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) sastāv no 127 lappusēm un 11 rasējumiem grafiskajā daļā. Darbā ievietoti 45 attēli (t.sk.fotogrāfijas), 19 tabulas un izstrādes procesā izmantoti 20 literatūras avoti.
Keywords Balstu izskalojumi; tiltu balstu izskalojumi; P5 Ulbroka-Ogre;
Keywords in English Scourings of Bridge Piers; P5 Ulbroka-Ogre
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 24.05.2016 14:07:10