Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Atomspēku mikroskopa adatas nodiluma ietekme uz Kelvina zones spēka mikroskopijas mērījumiem polimērmateriālam ar nanocaurulēm
Title in English Atomic force microscope needle wear effect on the Kelvin probe force microscopy measurements of polymeric materials with nanotubes
Department
Scientific advisor Viktorija Vendiņa
Reviewer Aleksejs Kataševs, RTU profesors
Abstract Šī darba mērķis ir noskaidrot kā Atomspēku mikroskopa (ASM) adatas nodilums ietekmē Kelvina Zondes Spēka Mikroskopijas (KZSM) mērījumus polimērmateriālam ar nanocaurulēm. Bakalaura darbs sastāv no ievada, literatūras apskata, metodikas apraksta, izmantoto iekārtu apraksta, rezultātu analīzes, secinājumiem un rekomendācijām. Lai sasniegtu darba mērķi KZSM režīmā tika skenēts polimērmateriāls ar dažādas koncentrācijas oglekļa nanocaurulīšu saturu, un pēc tam tika novērtēts adatas nodilums un KZSM attēlu virsmas elektriskā potenciāla izmaiņas. Rezultātā tika iegūts skaitlisks un vizuāls adatiņas nodiluma novērtējums, kā arī paraugu virsmas elektriskā potenciāla izmaiņas atkarībā no noskenētās trases garuma. Bakalaura darbs sastāv no 5 tabulām un 31 attēla. Kopējais darba apjoms neskaitot pielikumu ir 59 lapaspuses.
Keywords Atomspēku mikroskops; ASM; Kelvina zondes spēka mikroskopija; KZSM; polimērmateriāls ar nanocaurulēm; adatas nodilums
Keywords in English Atomic force microscope ; AFM; Kelvin probe force microscopy; KPFM; polymeric material with nanotubes; tip wear
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 24.05.2016 11:19:31