Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Šķērssiju nepieciešamības analīze saspriegotos saliekamos dzelzsbetona tiltos” („Ceļa pārvada rekonstrukcija pār autoceļu V972 Madliena-Lēdmane”)
Title in English „Analysis of Cross-Beam Necessity in Prestressed Prefabricated Concrete Bridges” („Reconstruction of the Overpass over the Road V972 Madliena-Ledmane.”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor A. Paeglītis
Reviewer A.Freimanis, RTU
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir „Šķērssiju nepieciešamības analīze saspriegtos saliekamos dzelzsbetona tiltos”. Bakalaura darba mērķis ir analizēt šķērssiju ietekmi uz saspriegoto saliekamo dzelzsbetona siju konstrukciju piepūlēm un noteikt to ekonomisko lietderību. Darbā izvirzītie uzdevumi – 1) analizēt saliekamo dzelzsbetona tiltu galvenos konstruktīvos risinājumus; 2) piepūļu aprēķināšana saspriegtam saliekamam dzelzsbetona sijām dažāda garuma tiltu laidumos ar noteikto šķērssiju daudzumu; 3) materiālu patēriņa noteikšana attiecīgām garensijām. Pirmajā daļā tiek apkopota informācija un analizēti visizplatītākie saliekamo tiltu risinājumi. Otrajā daļā tiek detalizēti aprakstīta saliekamo tiltu laiduma konstrukcija. Trešajā daļā tiek veikta šķērssiju nepieciešamības analīze, izmantojot galīgo elementu aprēķinu programmu Dlubal RFEM 5.01. Darba teorētiskās daļas galvenais secinājums ir sekojošs - papildus šķērssijas samazina kopējo momenta vērtību konstrukcijas garensijās, bet tās nav ekonomiski efektīvas. Darba galvenais priekšlikums – projektējot saspriegtos saliekamos dzelzsbetona tiltus, izvairītes no papildus pastavīgas slodzes ietekmes uz nesošām garensijām līdz kompozīta siju šķērsgriezuma darbības sākumam. Bakalaura darbs sastāv no 45 lpp., darbā ir iekļauti 43 attēli un 16 tabulas, izmantoti 16 literatūras avoti. Inženierprojekta daļā izstrādāts trīs laidumu saspriegta saliekamo dzelzsbetona siju konstrukcijas ceļa pārvada projekts pār autoceļu V972 Lēdmane-Madliena. Pārvada kopējais garums – 55.95m, brauktuves platums 15m, ietves nav paredzētas. Inženierprojekta galvenās daļas: 1) paskaidrojuma raksts; 2) galveno konstrukciju aprēķins; 3) tehniskās specifikācijas; 4) darbu apjomi un izmaksas; 5) grafiskā daļa. Inženierprojekts sastāv no 123 lpp., projektā ir iekļauts 41 attēls un 6 tabulas. Grafiskā daļa sastāv no 13 rasējumiem.
Keywords Šķērssiju nepieciešamības analīze saspriegotos saliekamos dzelzsbetona tiltos
Keywords in English Analysis of Cross-Beam Necessity in Prestressed Prefabricated Concrete Bridges
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 23.05.2016 23:20:53