Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Nelineāro optikso efektu ietekmes novērtējums uz WDM sistēmas caurlaides spēju
Title in English Evaluation of impact of nonlinear optical effect on WDM system capacity
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor Jurģis Poriņš
Reviewer Andis Supe
Abstract Pēdējos gados ļoti strauji pieaugusi optisko šķiedru izmantošana gan maģistrālajās sakaru līnijās, gan arī piekļuves tīklos. Lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc datu pārraides ātruma, plašu pielietojumu ir ieguvušas blīvās viļņgarumdales blīvēšanas sistēmu jeb DWDM (Dense Wave Division Multiplexing) tehnoloģijas, kas ļauj palielināt kanālu skaitu optiskajās pārraides sistēmās. Tomēr, pieaugot kanālu skaitam un samazinoties attālumam starp kanāliem, rodas starpkanālu šķērstraucējumu, kas pasliktina signāla kvalitāti. Optiskās šķiedras nelineāro īpašību un optiskā Kerra efekta ietekmē mijiedarbības ar materiālu dēļ un blīvuma svārstības materiālu padara šo jautājumu vēl nopietni. Līdz ar to, lai uzlabotu sakaru kvalitāti, ir nepieciešams samazināt nelineāro optisko efektu ietekmi optiskajās sakaru sistēmās.. Maģistra darba sākumā tiek veikts optisko šķiedru hromatiskās dispersijas ietekmes novērtējums un dispersijas kompensatora izvēle. Ietekmes analīzei tiek izmantotas acs diagrammas, un novērtēts kompensatora veids, kas sniedz labāku un plašāku acs diagrammas atvērumu. Tālāk maģistra darbā tiek veikta optiskā Kerra efekta ietekmes (SPM, XPM, un FWM) analīze 150 km garā optisko šķiedru līnijā. Pirmajā darba daļā tiek analizēta sistēma ar vienu kanālu, lai analizētu SPM efektu, kur var novērtēt kā spektra paplašinājumu, kas rada asiem durkļiem šauras joslas un ievērojamu amplitūdu. Darbā ar kvalitātes faktoru un BER palīdzību tiek novērtēta signāla kvalitāte. Darba otrajā daļā tiek analizēta divu kanālu sistēma. Šinī gadījumā, novērojama mijiedarbība starp diviem kanāliem, radot spektrā papildus komponentes un ietekmi uz citiem signāliem. No otras puses, XPM dēļ novērojams asimetrisks spektrālais paplašinājums. Darba trešajā daļa tiek pētīta 8-kanālu WDM sistēma, papildus SPM un XPM efektiem novērojot arī FWM efektu. Tā rezultātā rodas vairākas blakuskanālu mijiedarbības. Viena no metodēm, lai samazinātu šādu ietekmi, ir palielināt attālumu starp kanāliem. Tomēr, kā redzams no maģistra darbā veiktās analīzes, izvēloties nevienmērīgu attālumu starp kanāliem, ir iespējams uzlabot signāla kvalitāti. Maģistra darba noslēguma tiek sniegtas rekomendācijas par nelineāro efektu samazināšanu, īstenojot sistēmu ar nevienmērīgu attālumu starp kanāliem, līdz ar to palielinot pārraides attālumu līdz vairākiem kilometriem, kas ļauj palielināt reģenerācijas iecirkņa garumu.
Keywords SPM, XPM, FWM, Fixed and Variable Channel Spacing, BER, Q-factor
Keywords in English SPM, XPM, FWM, Fixed and Variable Channel Spacing, BER, Q-factor
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 23.05.2016 12:43:03