Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language “Tehniskās un fundamentālās analīzes izmantošana valūtas kursa prognozēšanā”
Title in English “Use of Technical and Fundamental Analysis in Predicting Currency Exchange Rates”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prof. I.Dovladbekova
Reviewer Lektore J.Nazarova
Abstract Bakalaura darba temats ir “Tehniskās un fundamentālās analīzes izmantošana valūtas kursa prognozēšanā”. Pētījuma mērķis ir veikt vidēja termiņa un ilgtermiņa valūtas kursa prognozes valūtu pāriem GBP/USD un EUR/USD, izmantojot tehniskās un fundamentālās analīzes metodes. Pētījuma laikā autors izmantoja monogrāfisko, statistikās analīzes, analīzes un sintēzes un grafiskās analīzes metodes. Teorētiskajā daļā tika apkopota teorētiskā informācija par valūtas tirgu, un tā analīzes metodēm, kā arī par valūtas kursu ietekmējošajiem makroekonomiskajiem, sociālajiem un politiskajiem faktoriem. Tika secināts, ka valūtas tirgus mehānisms ir ļoti sarežģīts, jo tam ir ļoti daudz ietekmējošie faktori, tāpēc, lai iegūtu pēc iespējas precīzāku prognozi, ir jāizmanto dažādas analīzes metodes un jāpievērš uzmanība dažādiem rādītājiem. Analītiskajā daļā tika analizēti valūtu pāri EUR/USD un GBP/USD, izmantojot tehnisko un fundamentālo analīzi. Tehniskajā analīzē tika izmantoti dažādi klasiskās, jeb grafiskās analīzes modeļi, oscilatori un slīdošie vidējie. Fundamentālajā analīzē tika salīdzināti ASV, Eirozonas un Lielbritānijas makroekonomiskie rādītāji, kā arī tika salīdzinātas Centrālo banku refinansēšanas likmes. Tika secināts, ka abu analizēto valūtas pāru kursi atrodas ilgtermiņa lejupejošā tendencē. Darba autors prognozē, ka šī ilgtermiņa tendence turpināsies. Savukārt, vidējā termiņā, līdz 2017. gadam, prognozējama EUR/USD augšupejoša tendence, sasniedzot 1,22 EUR/USD. Darba autors izsaka priekšlikumu vidējā termiņā atvērt pirkšanas pozīciju uz EUR/USD, savukārt, sākot ar 2017. gadu meklēt ilgtermiņa pārdošanas pozīciju valūtu pāriem EUR/USD un GBP/USD. Darba apjoms ir 63 lpp., tas sastāv no 2 nodaļām. Darbā ir izmantoti 22 attēli un 8 formulas.
Keywords valūtas tirgus forex tehniskā fundamentālā analīze prognozēšana
Keywords in English foreign exchange forex market technical fundamental analysis predicting rates
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 22.05.2016 02:21:30