Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Cenu stratēģijas izstrādāšana un ieviešana SIA Nordic Homes
Title in English Development Strategy for Nordic Homes LTD
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor A.Dzedons
Reviewer A.Koliškins
Abstract Šī darba mērķis ir izanalizēt Nordic Homes esošo biznesa modeli, tā stiprās un vājās puses, kā arī izpētīt ārējās darbības vides iespējas un draudus, lai izvēlētos piemērotāko darbības stratēģiju un pielāgotu iekšējos procesus, kas atbilstu uzņēmuma misijai un vērtībām, kā arī nodrošinātu uzņēmuma akcionārus ar atdevi, kas būtu lielāka nekā vidēji nozarē. Literatūras apskats parāda, ka, lai izstrādātu biznesa stratēģiju, galvenie stratēģiskās plānošanas soļi ir misijas un mērķu definēšana, ārējās un iekšējās vides analīze, atbilstošas biznesa stratēģijas izvēle, kas ļauj izmantot ārēja vides iespējas. Darba izstrādē ir izmantoti šādi pētniecības rīki un metodes: literatūras pārskats un analīze, stratēģijas izstrādes analīzes rīku izmantošana, intervijas, ražotnes apmeklējumi, finanšu pārskatu un publiski pieejamās informācijas analīze. Nordic Homes ražo pilnībā gatavus koka karkasa māju moduļus. Latvijas tirgū uzņēmumā nav tiešo konkurentu, tajā pašā laikā Portera piecu spēku modelis parāda, ka konkurence tirgū ir uzskatāma kā ļoti augsta, kas galvenokārt ir saistīts ar aizstājējproduktu esamību. Papildus potenciālie pircēji nav pazīstami ar šādu koka karkasa moduļa piedāvājumu un uzmanīgi izvērtē šādu piedāvājumu. Neskatoties uz straujo ekonomisko izaugsmi (vidēji 4.4%) un iedzīvotāju labklājības uzlabošanai, būvniecības nozare Latvijā nav augoša un lielākais pieprasījums ir pēc individuāliem mājokļiem, tādējādi ierobežo Nordic Homes iespējas Latvijas tirgū izmantot savas galvenās priekšrocības - cenu, ātrumu un kvalitāti. Nordic Homes ražotne atrodas netālu no Jelgavas, kas ir tikai 40 kilometru attālumā no tuvākās ostas, un līdz ar to sniedz iespēju eksportēt saražoto produkciju ar salīdzinoši zemām transportēšanas izmaksām. Galvenās Nordic Homes priekšrocība ir ātrums, izmaksas un kvalitāte. Būvniecības ātrums ir par gandrīz 50% īsāks. Augstu kvalitāti nodrošina īss atklātās būvniecības process celtniecības vietā, bet izmaksu priekšrocība veidojas ražojot produkciju ārvalstu tirgiem, kur darbaspēka izmaksas ir augstākas nekā Latvijā. Savukārt galvenās uzņēmuma vājās puses ir slikts finanšu stāvoklis, nepietiekama pārdošanas kapacitāte un neoptimālā ražotnes noslodze. Autori piedāvā izvēlēties mērķtiecīgu diferenciācijas stratēģiju, kas paredz vērtības radīšanu specifiskam klientu segmentam, dažādojot savu produktu ar kādu specifisku priekšrocību, ko klienti novērtē, kas Nodric Homes gadījumā ir ātrums un kvalitāte, un vienlaicīgi paplašinot savu ģeogrāfisko klātbūtni arī Skandināvijas tirgū. Savukārt kā funkcionālā līmeņa stratēģiju autori piedāvā procesu uzlabošanu, palielinot ražošanas jaudu līdz 4 moduļiem vienas maiņas laikā. Šādu uzlabojumu rezultāta projekta tīrā tagadnes vērtība pie diskonta likmes 9% ir 1,7 miljardi EUR, projekta iekšējā ienesīguma atdeve ir 26% un projekta atmaksāšanās laiks ir 3 gadi.
Keywords Stratēģijas izstrāde, moduļu mājas, darbības procesu uzlabošana, caurlaides spēja, ārējā analīze, iekšējā analīze
Keywords in English Strategy develpment, modular houses, operational process improvements, thoroughput rate, external analysis, internal analysis
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 20.05.2016 16:45:19