Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba drošības uzlabošana mazos un vidējos ceļu būves uzņēmumos
Title in English Improving the Occupational Safety in Small and Medium-Sized Road Construction Companies
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Bērziņš
Reviewer Prof., Dr.oec. J.Ķipsna
Abstract Maģistra darba nosaukums: Darba drošības uzlabošana mazos un vidējos ceļu būves uzņēmumos Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darbs izstrādāts trīs dalās: teorētiskā, analītiskā un praktiskā. Teorētiskajā daļā apskatīta ceļu nozares attīstība pasaulē un Latvijā, darba aizsardzības likums Latvijā, darba vides risku novērtēšana, iespējamie riski ceļu būvniecības nozarē un darba vides risku novērtēšanas sistēma. Analītiskajā daļā tiek apskatīta mazo un vidējo uzņēmumu klasifikācija un attīstība Eiropā, mazie un vidējie uzņēmumi Latvijā, mazo un vidējo uzņēmumu statistikas datu tendence Latvijā, darba vides riski mazos un vidējos uzņēmumos, pētāmā uzņēmuma darbības apraksts, arodveselības un darba drošuma pārvaldības pasākumi uzņēmumā, darba aizsardzība pētāmā uzņēmuma objektos, uzņēmuma īpašumā esošā autotransporta un specializēto iekārtu raksturojums, klimatiskie apstākļi ceļu būvniecībā Latvijā, kristāliskā silīcija dioksīda, trokšņa un vibrācijas līmenis. Praktiskajā daļā apskatīti anketēšanas rezultāti, autovadītāju un speciālo iekārtu vadītāju riska novērtējums, obligātās veselības pārbaudes darbiniekiem , trokšņa, vibrācijas un temperatūras mērījumi troksnim autotransportā un specializētajās iekārtās, preventīvo pasākumu plāns, riska samazināšanas iespējas. Galvenie informācijas avoti: Maģistra darba izstrādē izmantoti Latvijas Republikas normatīvie akti darba aizsardzības jomā, valsts statistikas dati, literatūra ar darba aizsardzības tematiku, internetā pieejamie resursi un uzņēmuma darba aizsardzības dokumentācija. Izmantotas informācijas bibliogrāfija noformēta atbilstoši valsts standartam LVS ISO 690:2010. Bibliogrāfijas organizēšanai un noformēšanai tika izmantots Microsoft Word iebūvēto atsauču rīks. Maģistra darbs izpildīts uz 92 lapām. Maģistra darbs satur 14 tabulas, 40 attēlus un 2 pielikumus. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā.
Keywords darba drošība, ceļu būves uzņēmumi
Keywords in English occupational safety, road construction companies
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 20.05.2016 16:00:15