Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Auto pārvadājumu procesā neparedzēto izdevumu rašanās iemeslu analīze un to minimizācija.
Title in English Analysis of Causes of Unexpected Costs and their Minimization in the Road Transportation.
Author Dmitrijs Kaļdi
Department
Scientific advisor Margarita Urbaha
Reviewer Viktors Feofanovs
Abstract Bakalaura darba nosaukums: “Auto pārvadājumu procesā neparedzēto izdevumu rašanās iemeslu analīze un to minimizācija”. Darba mērķis ir izstrādāt pārvadājuma procesā neparedzētu izdevumu minimizācijas variantus, īpašu uzmanību pievēršot transporta uzņēmumu problēmām, saistītām ar situācijām, kas var novest pie kravas sabojāšanos un utilizācijas – temperatūras režīma neievērošana un migrantu iekļūšana automašīnu piekabēs. Izvirzīto darba mērķu sasniegšanai tika risināti sekojošie uzdevumi: • transporta pārvadājumu specifikas izpēte; • pašreizējas situācijas ar migrantu krīzi Eiropā un tās ietekmi uz transporta pārvadājumiem izpēte; • priekšlikumu migrantu iekļūšanas skaita automašīnu piekabēs minimizācijai, kā arī savlaicīgai un precīzai šādu gadījumu identificēšanai, izstrāde; • temperatūras režīma ievērošana kravu pārvadājuma procesos un tā iespējamo pārkāpumu seku analīze; • temperatūras režīma ievērošanas papildus kontroles variantu izstāde. Darbs sastāv no 4 daļām uz 62 lapaspusēm, tās ietver sevī 5 tabulas, 23 attēlus un 3 pielikumus. Darba procesā tika izmantoti 22 literatūras avoti. Darba pirmajā daļā apskatītas transporta uzņēmuma darbības sistēma, tās īpatnības un mūsdienīgo tehnoloģiju loma pārvadājumu procesā. Darba otra daļa satur informāciju par vairākām neparedzētam situācijām, kas izraisa nopietnus izdevumus transporta uzņēmumam. Trešajā daļā rūpīgāk izpētītas situācijas, kuras noved pie nepieciešamības kravu utilizēt - temperatūras režīma neievērošana pārvadājuma un kraušanas laikā un migrantu iekļūšana piekabēs, kas pašreiz ir gandrīz ikdienas parādība dažos Eiropas reģionos, kā arī izstrādāti tehniskie risinājumi, kuri dod iespēju novērst tādas situācijas un mazināt iespējamus uzņēmuma zaudējumus. Ceturtā daļā tika veikti transporta pārvadājuma procesu ekonomiskās efektivitātes analīze pie dažādām neparedzētām situācijām, kā arī aprēķini piemērotākā tehniskā nodrošinājuma risinājumam, izanalizējot gan funkcionalitāti, gan ekonomisko pusi.
Keywords neparedzētie izdevumi auto pārvadājumu procesā, migrantu iekļūšana automašīnu piekabēs, temperatūras režīma neievērošana transportēšanas laikā, izdevumu minimizācijas iespējas
Keywords in English unexpected costs, nonobservance of temperature mode during transpostation, migrant entering in vehicle trailers, minimization of unexpected expenses during transportation
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 20.05.2016 15:18:25