Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba vides iekšējās uzraudzības sistēmas pilnveidošana un darba risku samazināšana zivju konservu ražošanā
Title in English Enhancement of Internal Supervision of the Working Environment and Improvement of Working Risks in the Production of Canned Fish
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Ieviņš
Reviewer Mg.darba aizsardzība Ē.Kamergrauzis
Abstract Maģistra darba mērķis – izpētīt darba vides riska faktorus, kas veicina Zivju apstrādes nozarē arodslimību un nelaimes gadījumu skaitu, kā arī ir izstrādāt priekšlikumus darba vides risku mazināšanai un darba vides iekšējās uzraudzības pilnveidošanai zivju konservu ražošanā. Pētījums tika veikts izmantojot literatūras analīzi, praktiskās pētījuma un statistisko metodi. Maģistra darba teorētiskajā daļā tika pētītas vispārējās prasības darba aizsardzībā pārtikas nozarē, darba aizsardzības sistēmas būtība un risku novērtēšanas metodes. Darba analītiskajā daļā – veikts Zivju apstrādes nozares un uzņēmuma vispārējais raksturojums, nelaimes gadījumu statistikas un arodslimību skaita izpēte, darba aizsardzības sistēmas audita veikšana, kā arī darba vides risku novērtēšanas pasākumi, ievērojot nodarbināto aptaujas rezultātus un iegūtos novērojumus apsekošanas gaitā. Pētījuma praktiskajā daļā tiek izklāstīti risinājumi un priekšlikumi konstatētām darba analītiskajā daļā problēmām un nepilnībām darba aizsardzības jomā. Iegūtie rezultāti liecina par nepieciešamību mazināt darba vides riskus (fizikālos un ergonomiskos), kā arī par nepieciešamību pilnveidot darba aizsardzības iekšējās uzraudzības sistēmu. Balstoties uz darbā iegūtajiem rezultātiem, darba gaitā autors izstrādāja novēršanas pasākumu kompleksu. Par maģistra darba informācijas avotiem kalpo primāra un sekundāra informācija: zinātniskie pētījumi, speciāla literatūra, periodiskie izdevumi un elektroniskie resursi. Maģistra darba bibliogrāfiskais saraksts ietver 42 literatūras avotus. Maģistra darbs izpildīts uz 114 lapām. Tam ir 3 daļas. Darbā ir 34 tabulas, 40 attēli, 7 pielikumi. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords darba vide, zivju konservu ražošana, ergonomika
Keywords in English working environment, ergonomics, canned fish
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 20.05.2016 14:12:17