Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas politikas ietekme uz ēnu ekonomiku Latvijā”
Title in English “Customs Politics Effect on Shadow Economy in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Čevers
Reviewer A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Anotācija Bakalaura darba tēma ir „Muitas politikas ietekme uz ēnu ekonomiku Latvijā”. Bakalaura darba tēma ir aktuāla, jo mūsdienās ēnu ekonomika ir sastopama jebkurā valstī. Salīdzinoši ar citām Eiropas Savienības valstīm, Latvijā diemžēl ēnu ekonomikas līmenis ir augsts. Medijos tiek publicēti raksti par ēnu ekonomikas izplatību Latvijā, galvenokārt kontrabandas pārvadājumiem, kuri tiek ievesti šķērsojot valsts austrumu robežu. Lai apkarotu kontrabandas pārvadājumus, nepieciešams īstenot pareizi izstrādātu muitas politiku. Bakalaura darba mērķis ir noteikt, kādā veidā ar muitas politikas palīdzību var ietekmēt ēnu ekonomiku Latvijā. Autors darba gaitā pielieto sekojošās pētījuma metodes: grafiskā metode, salīdzināšanas metodes, aprakstošā jeb monogrāfiskā metode, statistiskā analīze, kvalitatīvā pētījuma analīze. Darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā tiek vispārīgi raksturota ēnu ekonomikas teorētiskā puse, tās ietekme uz valsti un apjoms Latvijā pēdējo piecu gadu laikā. Otrajā nodaļā tiek pētīta muitas loma Latvijā, tiek raksturota muitas politika, kā arī analizēti mērķi un uzdevumi ēnu ekonomikas apkarošanai. Trešā nodaļa atspoguļo muitas dienestu iespējas ietekmēt ēnu ekonomiku – analizētas ēnu ekonomikas izpausmes, kuras spēj ietekmēt muitas politika, izpētīta līdzšinējā muitas politikas pasākumu ietekme uz ēnu ekonomiku un izteikti priekšlikumi ēnu ekonomikas apkarošanai, pilnveidojot muitas politikas pasākumus. Darba rezultātā autors secina, ka pareiza muitas politikas realizēšana spēj ietekmēt ēnu ekonomikas apjomu Latvijā. Pastāv iespējas uzlabot muitas politikas pasākumus, lai potenciāli samazinātu ēnu ekonomikas apjomu arī turpmāk. Muitas kontroles punktus nepieciešams aprīkot ar darbam vajadzīgo tehnisko aprīkojumu. Nepieciešama muitas amatpersonu rotācija, darba algu optimizācija un izglītošana korupcijas apkarošanas nolūkam. Bakalaura darba apjoms: 73 lapaspuses, 15 attēli, 6 tabulas, 1 formula un 73 izmantotās informācijas avoti.
Keywords Muitas politika; Ēnu ekonomika
Keywords in English Customs Politics; Shadow Economy
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 20.05.2016 13:20:55