Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Jonizējošā starojuma ietekme uz transportlīdzekļa vadītāja veselību un tā riska mazināšana
Title in English On the Impact from Ionizing Radiation on the Vehicle Driver's Health and on its Risk Reduction
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor V.Urbāne
Reviewer Dr.chem. S.Lavendele
Abstract Maģistra darba autors- Jeļena Rībeniece. Maģistra darba zinātniskais vadītājs- Valentīna Urbāne, Dr.chem. RTU prof. Maģistra darba tēma-Jonizējošā starojuma ietekme uz transportlīdzekļa vadītāja veselību un tā riska mazināšana. Maģistra darba mērķis- noteikt vai komerciālo kravas automašīnu vadītāji ir pakļauti jonizējošā starojuma riskam transportlīdzekļa kontroles laikā un izstrādāt priekšlikumus radiogrāfijas kontroles pilnveidošanā, ar mērķi samazināt transportlīdzekļu autovadītāju iespējamo apstarošanas dozu. Teorētiskajā daļā darba autors apskata ar jonizējošo starojumu saistītus jēdzienus. Pēta jonizējošā starojuma ietekmi uz veselību un ar to saistītus veselības traucējumus. Analītiskajā daļā darba autors apskata transportlīdzekļu/ kravas radiogrāfijas kontroles veidus, analīzē darbinieku saņemtās starojuma dozas un dozas jaudu radiogrāfijas kontroles zonā. Nosaka ar transportlīdzekļa radiogrāfijas kontroli saistītus riskus. Praktiskajā daļā darba autors analizē eksperimentālo absorbētas dozas mērījumu rezultātus, lai palielinātu mērījumu rezultātu ticamību un precizitāti, darba autors pielieto GEANT 4 daļiņu mijiedarbības simulācijas programmu. Simulāciju rezultātā darba autors noteica transportlīdzekļa vadītāja ekvivalento un efektīvo dozas. Pamatojoties uz aprēķiniem tika izstrādāti priekšlikumi jonizējošā starojuma dozas mazināšanai. Par maģistra darba informācijas avotiem kalpo izzinoša satura grāmatas radiācijas drošībā, atomfizikā un darba aizsardzībā, Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti, Eiropas padomes direktīvas darbinieku aizsardzībai no jonizējošā starojuma, Starptautiskās atomenerģijas aģentūras rekomendācijas, Pasaules veselības organizācijas ieteikumi, ārvalstu zinātniskie pētījumi, eksperimenti, praktiskie apskati, radiācijas drošības ekspertu rekomendācijas. Valsts Ieņēmuma dienesta un Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra nepublicētie materiāli. GEANT 4 programmatūra. Izmantotās literatūras sarakstā ir 49 literatūras avoti. Maģistra darbs ir izpildīts uz 90 lapām. Darbā ir 23 tabulas, 50 attēli, 2 pielikumi
Keywords Kravas un transportlīdzekļu radiogrāfijas kontrole,jonizējošais starojums,izkliedes radiācija, aizsardzība pret jonizējošo starojumu
Keywords in English Radiographic control of vehicles/cargo,ionizing radiation, radiation protection
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 20.05.2016 10:47:38