Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language “Informācijas tehnoloģiju nozares attīstība un perspektīvas Latvijā”
Title in English "Development and Growth Opportunities of Information Technology Industry in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prof. T. Tambovceva
Reviewer Prof. J. Saulītis
Abstract Maģistra darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes maģistra akadēmiskās studiju programmas “Ekonomika” 2. kursa studente Anželika Dorožkina. Maģistra darba tēma ir Informācijas tehnoloģiju nozares attīstība un perspektīvas Latvijā. Šo tēmu autore izvēlējās, lai izpētītu informācijas tehnoloģiju (turpmāk – IT) nozari un tās attīstības iespējas Latvijā. IT nozares attīstības pamatā ir visu tautsaimniecības nozaru progress. IT nozares uzņēmumu produktu un pakalpojumu pieprasījumu veicina Latvijas uzņēmumu, kas darbojas citās nozarēs, vajadzības pēc mūsdienīgiem IT risinājumiem pamatbiznesa konkurētspējas paaugstināšanai un uzņēmuma attīstībai. Saskaņā ar pēdējo gadu makroekonomiskās attīstības tendencēm, IT nozare jau šobrīd ir viena no prioritārajām nozarēm Eiropā. Nozares attīstību nākotnē nodrošinās ne tikai Latvijas uzņēmēji, izstrādājot un ražojot jaunus produktus, apgūstot starptautiskos tirgus un ieguldot finanšu līdzekļus uzņēmuma attīstībā, bet arī iedzīvotāji un valsts, kuri ikdienā aktīvi izmanto nozares produktus un tehnoloģijas, sniedzot atbalstu nozares attīstībai. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām. Pirmā daļa veltīta teorētiskajam materiālam par IT un to nozari no ekonomiskās perspektīvas, kā arī tirgus tipiem, otrā daļa vērsta uz IT nozares un tās attīstības perspektīvu analīzi Latvijā, savukārt trešā daļa ir zinātniski praktiskā daļa, kurā ir prognozēta IT nozares attīstība Latvijā, par nozares attīstības prognozēšanas pamatu izmantojot galveno tās attīstības dzinējspēku - cilvēkresursus. Lai Latvijas IT nozari izanalizētu vēsturiskā griezumā, tika veikta informācijas tehnoloģiju nozares vēsturiskās situācijas analīze pēc uzņēmumu skaita, apgrozījuma un peļņas rādītājiem, kā arī novērtēta nozares pievienotā vērtība. Tāpat tika veikta konkurences konjunktūras analīze un tirgus ekspertu nākotnes vīzijas analīze. Lai novērtētu Latvijas IT nozares ietekmējošos faktorus, autore analizēja IT preču ārējo tirdzniecību, cilvēkresursu un finanšu resursu nodrošinājumu IT nozarei. Zinātniski praktiskajā daļā autore, par aprēķinu bāzi izmantojot cilvēkresursu prognozi, prognozēja Latvijas IT nozares pievienoto vērtību līdz 2055.gadam. Maģistra darba apjoms ir 103 lpp. un ietver 56 attēlus, 35 tabulas un 6 pielikumus. Bibliogrāfiskā sarakstā ir iekļauti 61 literatūras avoti.
Keywords Informācijas tehnoloģiju nozare, attīstība
Keywords in English Information Technology Industry, development
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 18.05.2016 23:00:15