Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Ugunsbīstamības un sprādzienbīstamības risku samazināšana siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiskajos procesos
Title in English Fire and Explosion Risk Reduction in Heat Production Technological Processes
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Ziemelis
Reviewer Dr.sc.ing. J.Kisļaks
Abstract Maģistra darba tēma: „Ugunsbīstamības un sprādzienbīstamības risku samazināšana siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiskajos procesos”. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 106 lapām. Maģistra darbs satur 24 attēlus, 21 tabulu, 20 aprēķinu formulas. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba literatūras sarakstā ir ietverti 36 informācijas avoti. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darba teorētiskajā daļā ir atspoguļoti kādi ir pastāvošie sprādzienbīstamības un ugunsbīstamības riski termoelektrocentrālēs un norādīti kādi, tehniskie un organizatoriskie pasākumi tiek pielietoti, lai samazinātu šos riskus. Maģistra darba analītiskajā daļā ir apskatīta esošā situācija elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas nozarē. Apkopoti statistiskie dati par notikušajiem nelaimes gadījumiem nozarē “Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana” un tie salīdzināti ar kopējo notikušo nelaimes gadījumu skaitu, kā arī atspoguļoti termoelektrocentrālēs notikušo avāriju piemēri. Maģistra darba praktiskajā daļā tika tehnoloģisko iekārtu aprēķināts iespējamais sprādziens un tā rezultātā radītais postījums, veikts ugunsbīstamības aprēķins, kā arī termoelektrocentrāles ugunsdrošības risku izvērtējums. Maģistra darba nobeigumā ir norādīti secinājumi un priekšlikumi, lai uzlabotu kopējo darba drošību pētāmajā uzņēmumā. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Mertens J. „Ugunsbīstamības un sprādzienbīstamības risku samazināšana siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiskajos procesos” Maģistra darbs/ Darba vadītājs M.Ziemelis – Datorsalikums – Rīga: RTU, 2016. – 106lpp.
Keywords Sprādzienbīstamība, Ugunsbīstamība, Risku novērtēšana
Keywords in English Explosion hazard, Fire hazard, Risk assessment
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 18.05.2016 19:29:22