Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba aizsardzības preventīvo pasākumu sistēmas izstrāde neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem
Title in English Development of Preventive Measure System of Occupational Health and Safety for Employees of State Emergency Medical Service .
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dz.Atstāja
Reviewer Arodslimību ārste I.Kamergrauze
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darba autore: Evija Krūmiņa Maģistra darba vadītāja: Dzintra Atstāja, Dr.oec., Banku augstskolas profesore Maģistra darba tēma: “Darba aizsardzības preventīvo pasākumu sistēmas izstrāde neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem”. Maģistra darba apjoms (neskaitot pielikumus) 102 lpp.; 13 tabulas; 31 attēli; 12 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba literatūra sarakstā ir ietverti 38 informācijas avoti. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darba mērķis ir noskaidrot, kuridarba vides riski ir cēloņi nelaimes gadījumiem darbā (NG) NMPD darbiniekiem, lai izstrādātudarba aizsardzības preventīvo pasākumu sistēmu NMPD darbiniekiem un kā preventīvo pasākumu sistēmasrīkuNG mazināšanai, izveidot ievadapmācības prezentāciju NMPD darbiniekiem. Teorētiskajā daļā tiek sniegta dažādu teorētisku materiālu analīze darba aizsardzības preventīvo pasākumu ietvaros. Tiek modificēta teorija darba aizsardzībā preventīvo pasākumu īstenošanai NMPD. Analītiskajā daļā tiek analizēti esošie preventīvie pasākumi darba aizsardzībā NMPD. Konstatētas nepilnības darba aizsardzības dokumentos, NMPD neatbilstības normatīvo aktu prasībām darba aizsardzībā un esošajā NMPD darba aizsardzības organizatoriskajā struktūrā. Praktiskajā daļā ir izveidota darba aizsardzības preventīvo pasākumu sistēma NMPD darbiniekiem, kuru var ieviest, īstenojot maģistra darbā izstrādāto preventīvo pasākumu plānu darba aizsardzībā, kas mazinās nelaimes gadījumu skaitu NMPD un veicinās pirmsslimnīcas posma pakalpojuma kvalitāti NMPD izsaukumos un lojalitāti no darbinieku puses. Ir izstrādāts paraugs darba vides risku faktoru novērtēšanai NMPD darbiniekiem un izveidota ievadapmācības prezentācija NMPD darbiniekiem. Nozīmīgākie priekšlikumi: NMPD vadībai ir nepieciešams ieviest darba aizsardzības preventīvo pasākumu sistēmu NMPD darbiniekiem, jo tas samazinās NG un gandrīz notikušu NG skaitu, kas mazinās ievērojamās darbinieku sastāva izmaiņas un veicinās darbinieku apmierinātību un lojalitāti NMPD, veidojot kvalitatīvu komandu brigādēs, kā arī veicinās jaunu darbinieku piesaisti. Atslēgas vārdi: Preventīvo pasākumu plāns, darba aizsardzības preventīvo pasākumu sistēma, neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki, drošības sistēmas, risku kontrole, nelaimes gadījumi, ievadapmācība. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Krūmiņa E., “Darba aizsardzības preventīvo pasākumu sistēmas izstrāde neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem”: Maģistra darbs/ Darba vadītāja Dz.Atstāja – Datorsalikums – Rīga: RTU, 2016 – 102 lpp.
Keywords Preventīvo pasākumu plāns, darba aizsardzības preventīvo pasākumu sistēma, neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki, drošības sistēmas, risku kontrole, nelaimes gadījumi, ievadapmācība
Keywords in English Preventive action plan, occupational health and safety prevention system, emergency medical staff, security systems, control of risks, accidents, induction
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 18.05.2016 12:40:20