Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana kokapstrādes uzņēmumā, pielietojot 5S metodi
Title in English Improvement of Occupational Safety System in the Woodworking Company with 5S Method
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor H.Kaļķis
Reviewer Mg.darba aizsardzībā Ē.Kamergrauzis
Abstract Maģistra darba tēma „Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana kokapstrādes uzņēmumā, pielietojot 5S metodi. Maģistra darba mērķis, pētīt darba aizsardzības sistēmas uzlabošanas un pilnveidošanas iespējas, pielietojot LEAN sistēmas 5S metodi, analizēt tās ietekmi uz darba drošību un veselību, un uzņēmuma efektivitāti. Pētījuma objekts ir kokapstrādes uzņēmuma divi iecirkņi (mehāniskais cehs un asināšanas iecirknis), aplūkota ražošanas ceha darba procesu plūsma. Maģistra darba teorētiskajā daļā raksturota darba aizsardzības sistēma Latvijā, galvenie darba drošības attīstības politikas dokumenti Eiropā un Latvijā, darba aizsardzības prasības kokapstrādes nozarē, normatīvie akti, darba vides riska faktori, un to ietekme uz nodarbināto veselību, kā arī pētīta 5S metode - 1S sašķirot, 2S sakārtot, 3S spodrināt, 4S standartizēt un 5S stiprināt soļi, katra šī soļa pielietojamās stratēģijas, efektīvai metodes ieviešanai uzņēmumā. Vērtējot statistikas datus, maģistra darba analītiskajā daļā analizēta kokapstrādes nozares nozīmība tautsaimniecībā, nelaimes gadījumi un arodslimības, to iemesli, raksturots pētāmais objekts. Pielietojot metodes darba vides risku identificēšanai, pētīts objekts, darba drošības situācija, veikta anketēšana, darbinieku viedokļa vērtēšanai psiholoģiskajam un darba drošības klimatam pirms 5S metodes. Pielietojot 2S soļa stratēģiju, modelēta esošā procesu plūsma ražošanas cehā. Maģistra darba praktiskajā daļā analizēts 5S metodes pielietoto 5S soļu praktiskais ieviešanas process, pielietojot metodes darba vides risku identificēšanai, pētīts objekts, darba drošības situācija, veikta anketēšana, darbinieku viedokļa vērtēšanai psiholoģiskajam un darba drošības klimatam pēc 5S metodes. Veikta plānotā procesu plūsmas optimizācijas analīze ražošanas cehā. Analizēta 5S metodes ietekme uz darba drošību, uzņēmuma efektivitāti. Raksturoti uzņēmuma ieguvumi un problēmas ieviešot 5S metodi, veikta metodes stipro, vājo, iespēju un draudu (SVID) analīze. Maģistra darba nobeigumā tiek izdarīti secinājumi, kas radušās no veiktajiem pētījumiem, un sniegti priekšlikumi turpmākajiem darba drošības uzlabojumiem un darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanai. Maģistra darbs sastāv no 111 lappusēm, 37 tabulām, 5 formulām, 57 attēliem, 6 pielikumiem.
Keywords LEAN, 5S metode, kokapstrādes nozare, darba drošība, darba aizsardzības sistēma , uzņēmuma efektivitāte
Keywords in English LEAN, 5S method, woodworking industry, work safety, occupational safety system, efficiency of company
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 18.05.2016 12:02:32