Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu apstrīdēšana muitas un nodokļu jomā”
Title in English "Challenging Decisions of the State Revenue Service in the Field of Customs and Taxes”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Čevers
Reviewer M.Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras docents, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir „Valsts ieņēmuma dienesta lēmumu apstrīdēšana muitas un nodokļu jomā”. Ņemot vērā, cik nozīmīga loma valsts attīstībā un pastāvēšanā ir nodokļiem un to administrēšanai, autore uzskata darbu par nozīmīgu un tā tēmu par aktuālu ikvienam valsts iedzīvotājam. Jebkurai personai tiešā vai netiešā veidā nākas teju katru dienu saskarties ar nodokļiem un to slogu. Neizbēgamas ir arī situācijas, kad nodokļu maksātājs nepiekrīt Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk tekstā - VID) uzrēķinātajiem nodokļiem un šādā situācijā izlemj vērsties ar pieteikumu tiesā, lai ar pierādījumu palīdzību aizstāvētu savas tiesības. Lai izpētītu iemeslus ievērojamā skaita VID lēmumu pārsūdzēšanai Administratīvajā tiesā, autore par pētījuma objektu ir izvēlējusies VID iesaisti Administratīvajā procesā, savukārt par pētījuma priekšmetu tika izvēlēts - VID izdotie akti, pārkāpumu sodi un to apstrīdēšanas iemesli muitas un nodokļu jomā. Pētījuma rezultātā autore secinājusi - salīdzinoši daudz VID lēmumi tiek apstrīdēti muitas un nodokļu jomā, kas savukārt liecina par VID lēmumu pieņemšanas pamatotību. Pētījuma rezultātā arī ticis secināts, ka VID lēmumu vairākkārtēja pārsūdzēšana noslogo tiesu un katru gadu uz perioda beigām tiek atlikti vairāki simti neizskatītu tieslietu. Bakalaura darba apjoms ir 66 lappuses, tas sastāv no 3 nodaļām, 10 apakšnodaļām, 2 attēliem un 2 tabulām. Pētījuma veikšanai autore izmantojusi Latvijas republikas likumus, mācību literatūru un materiālus, statistisko informāciju, publikācijas žurnālos un interneta elektroniskos resursus. Bakalaura nobeiguma daļā autore sniedz secinājumus un priekšlikumus, kuri izriet no darbā apkopotās informācijas un pētījuma gaitā iegūtajiem rezultātiem. Par šī darba mērķi autore izvirzīja - izpētīt iemeslus VID lēmumu atcelšanai, lai uzlabotu VID praksi administratīvajā procesā. Lai šo mērķi sasniegtu tika izvirzīti šādi darba uzdevumi: 1. Raksturot un aprakstīt iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmumu ienākuma nodokli un akcīzes nodokli kā arī nedaudz aprakstīt arī pārējos ar likumu noteiktos nodokļus Latvijā. 2. Apkopot informāciju par VID un tā nodokļu un muitas nodokļu administrēšanu. 3. Sniegt vispārīgu informāciju par administratīvo procesu un VID piedalīšanos administratīvajā procesā. 4. Aprakstīt VID lēmumu pieņemšanu, administratīvo aktu piemērošanas noteikumus un izstrādātās vadlīnijas administratīvo pārkāpumu sodu piemērošanā. 5. Aprakstīt un izanalizēt trīs tiesas spriedumus, kuros kā atbildētājs ir VID (Administratīvā lieta Nr. A42658408, Nr. A42435608 un Nr. A420342312).
Keywords VID lēmumu apstrīdēšana, Administratīvā tiesa, muita un nodokļi
Keywords in English SRS decision challange, Administrative court, customs and taxes
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 17.05.2016 15:56:47