Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Kompleksās kravu noliktavas projektēšana ar mērķi paaugstināt Latvijas transporta un ekspedīcijas uzņēmuma darbības efektivitāti .
Title in English Designing an Integrated Freight Warehouse with the Aim to Increase the Operating Efficiency of Latvian Transport and Forwarding Company.
Department
Scientific advisor Viktors Feofanovs
Reviewer Margarita Urbaha
Abstract Bakalaura darba tēma: Kompleksās kravu noliktavas projektēšana ar mērķi paaugstināt Latvijas transporta un ekspedīcijas uzņēmuma darbības efektivitāti. Darbs sastāv no trīs galvenajām nodaļām. Pirmajā daļā tiek aprakstīta transporta nozīme un nozare Latvijā, tiek aplūkotas kravu un muitas noliktavas sistēmas, to klasifikācijas un būtības, plānošanas darbi, kā preces tiek ievestas un izvestas, attiecīgās izmaksas. Otrajā daļā ir raksturots uzņēmums, tā vēsture, attiecīgie raksturlielumi, struktūra, apgrozījums. Kā arī kādi ir šīs kompānijas galvenie darbības virzieni, problēmas. Trešajā daļā tiek izvēlēta optimālā noliktavas atrašanās vieta, tās raksturojošie lielumi un darbības efektivitāte. Tiek izvērtēti nepieciešamie mehanizācijas līdzekļi un to skaits, ražīgums un ekonomiskais aprēķins. Šajā darbā tiek minēts par uzņēmuma konkrētām problēmām, kuras nepieciešams atrisināt, lai kompānija nākotnē sasniegtu labākus rezultātus un aktīvāk konkurētu transporta pakalpojumu sniedzēju tirgū. Tehnoloģiskās zonas nosaukums Zonas laukums, m2 Uzglabāšanas zona (lietderīgais laukums, Aliet) 395 Caurbrauktuvju zona (palīglaukums, Apalīg) 626,3 Dienesta telpas, Adien 47 Kraušanas zona uz zemes, Akr 40 Noliktavas kopējais laukums, Akop 1108,3 Noliktavas kopējais ārējais laukums, Akop.ār. 759 Teritorijas laukums, Ater 1867 Darba apjoms sastāv no 60 lpp., 21 attēla, 6 tabulām, 30 formulām. Bakalaura darbs izstrādāts balstoties uz 13 literatūras avotiem.
Keywords Bakalaura, kompleksās, noliktavas, paaugstināt, ekspedīcijas, galvenie, vēsture, struktūra, problēmas, mehanizācijas līdzekļi, ražīgums, transporta nozīme Latvijā
Keywords in English Bachelor, complex, warehouse, to raise, forwarding, important, historry, structure, problems, mechanization means, values productivity, transport importance in Latvian industry
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 17.05.2016 14:32:10