Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language “Nedzīvības apdrošināšanas tirgus attīstība Latvijā”
Title in English “Development of Non-Life Insurance Market in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Doc. N. Semjonova
Reviewer Prakt. doc. L. Kamola
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Lauma Budovska Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., doc. N. Semjonova Bakalaura darba temats: „Nedzīvības apdrošināšanas tirgus attīstība Latvijā” Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt situāciju par nedzīvības apdrošināšanu, identificēt faktorus, kas var būtiski ietekmēt nedzīvības apdrošināšanu Latvijā un, pamatojoties uz iegūtajiem statistikas rādītājiem un iedzīvotāju, ekspertu sniegtajām atbildēm, prognozēt tās tālākās attīstības perspektīvas. Darba pirmajā nodaļā ir izpētīta nedzīvības apdrošināšanas būtība, vēsture, likumdošanas bāze un apdrošināšanas sabiedrības Latvijā. Darba otrajā nodaļā uzsvars ir likts uz Latvijā darbojošos apdrošināšanas sabiedrību pamatrādītāju analīzi, apdrošināšanas veidu pamatrādītāju analīzi un parakstīto prēmiju, izmaksāto atlīdzību analīzi, darba autores izveidotās iedzīvotāju aptaujas analīze. Darba izstrādē ir izmantotas kvantitatīvās statistiskās datu un aptaujas anketu analīzes un kvalitatīvās intervijas metodes. Iegūtie aptaujas dati tika apstrādāti un analizēti ar MS Excel programmu. Bakalaura darba apjoms: 60 lapaspuses datorsalikumā, neskaitot pielikumus. Darbā ietverti 19 attēli un 2 pielikumi uz 4 lappusēm. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darba izstrādāšanai autore kopumā izmantojis 33 literatūras avotus, kas ietver zinātnisko un mācību literatūru, LR normatīvos aktus, Latvijas apdrošinātāju asociācijas datus, Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas datus, apdrošināšanas sabiedrību publicētā informācija. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Situācija nedzīvības apdrošināšanas tirgū ik gadu pamazām uzlabojas. To pierāda tas, ka saņemto prēmiju apmērs apdrošināšanas sabiedrībās kopā ik gadu pieaug, kas liecina arī par klientu skaita palielināšanos. Attīstība nav strauja, taču ir mērena. Liela nozīme sabiedrības informētībqai par nedzīvības apdrošināšanu, lai cilvēki sāktu saprast to, cik svarīgi ir apdrošināties. Atslēgas vārdi: nedzīvības apdrošināšana, attīstība, apdrošināšanas tirgus, apdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas produkti.
Keywords nedzīvības apdrošināšana, attīstība, apdrošināšanas tirgus, apdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas produkti.
Keywords in English non-life insurance, development, insurance market, insurance company, insurance products.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 17.05.2016 14:20:41