Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Ražošanas procesa pilnveide A/S "Latvijas Finieris" rūpnīcā "Lignums"
Title in English "Improvement of Manufacturing Process in the Factory "Lignums" of JSC "Latvijas Finieris"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., Jānis Vanags
Reviewer Mg.sc.ing., Guntis Tribis
Abstract Lubāne A. Ražošanas procesa pilnveide A/S „Latvijas Finieris” rūpnīcā „Lignums”: Bakalaura darbs / A.Lubāne, J.Vanags. – Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2016.- 70 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, tas sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 14 tabulas, 18 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 13 avoti latviešu un 25 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir, apzinot un novērtējot esošajā ražošanas procesā cilvēcisko faktoru roku darba operācijās ietekmi gala produkta kvalitātē, novērtēt iekārtu operatoru sniegumu un izstrādāt priekšlikumus rūpnīcas „Lignums” ražošanas procesa pilnveidei. Pirmajā darba daļā tiek apkoptas un analizētas vispiemērotākās metodes pētījuma mērķa sasniegšanai. Otrajā darba daļā, pamatojoties uz veikto padziļināto interviju, izmantojot 1. nodaļā apkopotās metodes, tiek pētīts un analizēts mitro finiera lokšņu žāvēšanas, finiera lokšņu šķirošanas un saplākšņa lokšņu tepēšanas process. Trešajā darba daļā, pamatojoties uz 1. un 2. daļas izstrādēm, tiek izvirzīti priekšlikumi aplūkoto procesu pilnveidei, pamatojot to efektivitāti ar ekonomisku aprēķinu. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir, veicot padziļināto interviju, pētījumā tiek identificēts sistēmas ierobežojums- mitro finieru žāvēšanas process, kas notiek ražošanas plūsmas sākuma posmā. Žāvēšanas procesa jaudu ierobežo tajā esošas dīkstāves, ko izraisa iekārtas mehāniskais faktors, bet ilgumu nosaka cilvēciskais faktors- darbinieku reaģēšana, kā arī operatoru attieksme pret procesa izpildījumu. Dīkstāves ir jāsamazina līdz minimumam, uzlabojot operatoru darba vidi un viņu procesa izpildījumu, rezultātā palielinot galaprodukta izlaides apjomu, to realizējot, palielinās mēneša apgrozījums (EUR/mēn.).
Keywords Ražošanas procesa pilnveide A/S „Latvijas Finieris” rūpnīcā „Lignums”
Keywords in English Improvement of Manufacturing Process in the Factory „Lignums” of JSC „Latvijas Finieris”
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 17.05.2016 13:03:55