Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Cigarešu kontrabandas novēršanas pasākumu analīze Latvijas Republikā”
Title in English “Analysis of Cigarette Smuggling Prevention Measures in Latvian Republic”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Čevers
Reviewer M.Pētersone, RTU SESMI zinātniskais asistents, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba tēma ir Cigarešu kontrabandas novēršanas pasākumu analīze Latvijas Republikā. Cigarešu kontrabanda ir nozīmīgs muitas noteikumu pārkāpumus, kurš lielā mēra ietekmē iedzīvotāju labklājību un valsts ekonomisko stāvokli. Nozīmīgas ietekmes uz valsts budžetu dēļ, kontrolēt šo jomu Latvijas Republikā ir aktuāli, jo tā ne tikai skar valsts iekšējo stāvokli, bet ietekmē arī visu Eiropas Savienības dalībvalstu finansiālo labklājību. Pamatojoties uz darba tēmas aktualitāti, tiek izvirzīts mērķis - izpētīt - kā un ar kādiem rezultātiem notiek cigarešu kontrabandas apkarošana Latvijas Republikā. Darba mērķa sasniegšanai, tika veikti šādi uzdevumi - izpētīts akcīzes nodoklis un cigaretes kā akcīzes prece, tika salīdzināts cigarešu legālais un nelegālais tirgus, apskatīta cigarešu nelegālo tirdzniedcību kontrolējošās institūcijas un to sadarbība, noteikta muitas atbilstība nacionālajā un starptautiskajā līmenī noteiktajām prasībām, izvērtēta un apkopota iegūtā informācija, izvirzīti secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darbs satur 3 nodaļas, 78 lapaspuses, 15 attēlus un 5 tabulas. Darba pirmajā daļā tiek apskatīts, kas ir akcīzes nodoklis un cigaretes kā akcīzes prece, raksturots legālais cigarešu tirgus. Darba otrajā daļā tiek izpētīta kontrabanda, kā muitas noteikumu pārkāpums, kontrabandu regulējošie tiesību avoti un kontrolējošās institūcijas, kā arī raksturots cigarešu nelegālais tirgus. Darba trešajā daļā tiek analizēti cigarešu kontRabandas novēršanas rezultāt, tiek apskatīta Eiropas Savienības ietekme uz cigarešu kontrabandas novēršanas pasākumiem un izdarīti secinājumi. Bakalaura darba priekšmets ir Latvijas Republikas piemērotie pasākumi cigarešu kontrabandas novēršanas jomā. Darba pētījuma objekts, savukārt, bija sasniegtie rezultāti cigarešu kontrabandas novēršanas jomā. Pētījuma praktiskā nozīme ir tājā, ka tika izdarīti secinājumi par cigarešu kontrabandas novēršanas efektivitāti un izteikti praktiski pielietojami priekšlikumi cigarešu kontrabandas novēršanas pasākumu uzlabošanai.
Keywords Kontrabanda, nelegālais tirgus, cigaretes, apkarošana
Keywords in English Contraband, illegal market, cigarette, prevention
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 17.05.2016 10:17:45