Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Piegādes ķēžu drošības programmu salīdzinošā analīze”
Title in English "Comparative Analysis of Supply Chain Security Programs"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor N.Rudzītis
Reviewer A.V.Krastiņš, RTU SESMI direktors, profesors, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Piegādes ķēžu drošības programmu salīdzinošā analīze.” Mūsdienās, kad terorisma draudi notiek visā pasaulē un tādejādi tiek apdraudēta starptautiskās piegāžu ķēžu drošība, ir ļoti svarīgi nodrošināties pret terorismu un citu draudu ietekmi. Starptautiskās piegādes ķēžu drošības programmas ir viens no instrumentiem, lai samazinātu un novērstu piegādes ķēžu apdraudējumu. Bakalaura darba mērķis ir pētīt un raksturot starptautiskās piegādes ķēžu drošības programmas un izvērtēt Latvijā sertificējušo uzņēmumu viedokli par dalību AEO programmā. Lai sasniegtu mērķi autore ir izvirzījusi sekojošus uzdevumus – noteikt piegāžu ķēžu programmu nepieciešamību, raksturot starptautiskās piegādes ķēžu drošības programmas un izvērtēt Latvijā esošo uzņēmumu viedokli par AEO programmas priekšrocībām un izmaksām. Pirmajā bakalaura darba nodaļā ir aplūkota starptautisko piegādes ķēžu drošības programmu nepieciešamība. Tālāk tiek apskatīta piegādes ķēžu drošība, kā arī faktori, kuri ietekmē piegādes ķēžu drošību. Apskatīta tiek arī muitas unikālā loma piegādes ķēžu vadībā. Pirmā nodaļa noslēdzas ar starptautisko piegādes ķēžu drošības programmu raksturošanu. Otrajā nodaļā autore ir veikusi pētījumu par dažu Latvijā esošo uzņēmumu sertifikāciju AEO statusam, kurā tiek izvērtētas iegūtās priekšrocības un ieguldītās izmaksas. Balstoties uz teorijā gūtajām zināšanām un pētījumā iegūtajiem rezultātiem autore ir secinājusi, ka piegādes ķēžu drošības programmas ir būtisks instruments, lai uzlabotu drošu piegādes ķēžu plūsmu. Bakalaura darba apjoms ir 62 lapas, kurās ietvertas 6 tabulas , 10 attēli un 39 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Piegādes ķēžu drošības programmu salīdzinošā analīze
Keywords in English Comparative Analysis of Supply Chain Security Programs
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 16.05.2016 15:56:33