Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Risku novērtēšanas procesa analīze muitas kontrolpunktā “Grebņeva””
Title in English "Analysis of Risk Assessment at Grebneva Customs Control Point"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor N.Rudzītis
Reviewer S.Kārkliņa-Ādmine, VID Muitas pārvaldes direktora vietniece
Abstract Bakalaura darbu „Risku novērtēšanas procesa analīze muitas kontroles punktā Grebņeva” bakalaura profesionālā grāda iegūšanai ir izstrādājusi studente Kristīne Andža. Bakalaura darba mērķis ir identificēt galvenās muitas risku vadības metodes un risinājumus Grebņevas MKP, analizējot risku novērtēšanas procesu un novērtējot muitas darbības rezultātus. Balstoties uz izvirzīto darba mērķi ir noteikti sekojoši darba uzdevumi raksturot muitas risku vadības procesus un metodes, identificēt un analizēt muitas risku novērtēšanas risinājumus, padziļināti vērtējot vizuālo indikatoru lomu risku vadības procesā, raksturot muitas kontroles veidus, identificēt to saistību ar risku novērtēšanas rezultātiem un analizēt muitas kontroles rezultātus Grebņevas MKP. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīta muitas loma sabiedrības drošības garantēšanā, raksturota ES muitas risku vadība, kā notiek risku novērtēšanas process. Tika apskatīta muitas kontrole, kā tā notiek, un kādi ir tās veidi. Kā arī tika apskatīts MKP Grebņevas raksturojums gan vispārējs, gan analītiskais raksturojums par MKP Grebņevas darbību. Darba praktiskajā daļā tiek aprakstīta risku novērtēšanas procesa analīze muitas kontroles punktā Grebņeva. Tika pētīts kā notiek riska analīze elektroniskajā muitas sistēmā, kā arī kā notiek riska analīzes process tur pat postenī. Tika aptaujātas muitas amatpersonas par risku indikatoru nozīmīgumu. Bakalaura darba apjoms ir 61 lpp., kur ir iekļauta 1 tabula, 20 attēli un 25 bibliogrāfiskā satura vienības. Bakalaura darbs sastāv no 5 nodaļām.
Keywords Risku novērtēšanas procesu analīze muitas kontroles punktā Grebņeva
Keywords in English The analysis of risks evaluation process at customs check point of Grebneva
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 16.05.2016 15:47:11