Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Uzņēmuma krājumu vadības organizācija un uzglabāšanas zonas projektēšana.
Title in English Inventory Management Organization and Storage Zone Development of a Company.
Department
Scientific advisor Aleksandrs Urbahs
Reviewer Valerijs Muhins
Abstract Bakalaura darba ar projekta daļu tēma ir “Uzņēmuma krājumu vadības organizācija un uzglabāšanas zonas projektēšana”. Darba autore ir Jekaterina Veidemane. Šī darba mērķis ir apskatīt mazumtirdzniecības uzņēmuma loģistikas procesus un to īpatnības, kā arī izanalizēt noliktavu saimniecības efektivitāti un platību ietekmējošos faktorus un neatkarīgā pieprasījuma krājuma vadības metodes. Darba uzdevums ir, balstoties uz veikto analīzi, izvēlēties uzņēmumam atbilstošu krājumu vadības metodi, kas ļauj nodrošināt to optimālo līmeni, kā arī uzprojektēt preču uzglabāšanas zonu, kas atbilst uzglabājamam sortimentam. Bakalaura darba teorētiskā daļa sastāv no divām nodaļām. Pirmā nodaļa ir veltīta neatkarīgā pieprasījuma krājumu vadības analīzei, savukārt otrajā nodaļā tiek noteikta mazumtirdzniecības noliktavas vieta loģistikas ķēdē, procesu īpatnības un darbības rādītāji, kā arī darba organizēšanas un efektivitāti ietekmējošie faktori. Darba praktiskā daļa sastāv no divām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek izvēlēta uzglabājamai precei atbilstoša uzglabāšanas sistēma, kā arī tiek noteikti noliktavas tehnoloģisko zonu izmēri. Praktiskās daļas otrajā nodaļā tiek izvēlēta uzņēmumam atbilstoša krājumu vadības metode, un tiek veikti optimāla krājumu līmeņa nodrošināšanas aprēķini – noteikts drošības krājumu līmenis un pasūtījuma apjoms. Darbs sastāv no 79 lappusēm, 14 tabulām, 27 attēliem un 54 formulām. Izstrādes procesā tika izmantoti 16 literatūras avoti.
Keywords Krājumu vadība, neatkarīgais pieprasījums, rezerves krājumi, fiksēts pasūtīšanas punkts, fiksēts pasūtīšanas intervāls, mazumtirdzniecības noliktava, mazumtirdzniecības loģistika, noliktavu efektivitāte, noliktavas izmēri, noliktavu automatizācija, kravu apstrādes tehnika, glabāšanas sistēmas
Keywords in English Inventory management, independent demand, safety stock, fixed order point, fixed order interval, retail warehouse, retail logistics, warehouse efficiency, warehouse size, warehouse automation, handling equipment, storage systems
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 16.05.2016 15:14:36