Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Kontrafakto preču aprites problēmas un to risinājumi Latvijā”
Title in English "Problems and Solutions of Counterfeit Goods Circulation in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Čevers
Reviewer A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Bakalaura darba tēma: Kontrafakto preču aprites problēmas un to risinājumi Latvijā. Bakalaura darbā tiek pētīts tiesiskais regulējums intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā. Jautājumi par muitas iestāžu darbu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā mūsdienās kļūst arvien aktuālāki. Kontrafaktas preces ir ļoti nopietna problēma, jo tās rada lielu apdraudējumu valsts ekonomikai, rada draudus patērētāju veselībai un drošībai. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt muitas iestāžu metodes un rezultātus cīņā ar kontrafakto preču apriti. Pētījuma objekts ir kontrafakto preču plūsma. Pētījuma priekšmets ir muitas iestāžu rīcība un veiktie pasākumi cīņā ar kontrafaktam precēm. Darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā tiek aplūkoti intelektuālā īpašuma tiesību teorētiskie aspekti, raksturots kontrafakta jēdziens un tā būtība. Otrajā daļā aprakstīta kontrafakto preču aprites kontrole, intelektuālā īpašuma tiesību uzraudzībā iesaistītās iestādes, starptautisko organizāciju darbība šajā jomā, tiek analizēti aptaujas rezultāti par sabiedrības attieksmi pret kontrafaktām precēm, veikts statistiskas datu apkopojums. Trešajā daļā tiek pētīta Latvijas Republikas muitas iestāžu uzraudzības pasākumi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībā, kā arī atbildība, - pārkāpjot minētās tiesības, tiek analizēta muitas iestāžu un intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieku sadarbība, noteikti preču zīmju tiesību pārkāpumu noteicošie riska faktori, - un izanalizēta kartība, kā notiek riska faktoru pielietojums muitas praktiskajā darbā, tiek aprakstīta Latvijas muitas iestāžu sadarbība ar valsts iestādēm. Rezultātā izstrādāti priekšlikumi kontrafakta ierobežošanai. Darbs kopumā izklāstīts 78 lapaspuses. Darbs satur 12 attēlus, un 77 izmantotos literatūras avotus.
Keywords intelektuālā īpašuma tiesības, Kontrafaktas precēs, Latvijas muita
Keywords in English intellectual property rights, customs, counterfeit goods
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 16.05.2016 14:34:12